•  
  • Ak sa chceš dozvedieť viac informácií o možnostiach štúdia na našej škole, klikni na obrázok.

    

    • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna
     • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

      Riaditeľka Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, Rimavská Sobota v zmysle platnej legislatívy rozhodla o udelení


      RIADITEĽSKÉHO VOĽNA na deň 3. máj 2021,
      a to z prevádzkových dôvodov (prijímacie skúšky).

    • Krajské kolo geografickej olympiády
     • Krajské kolo geografickej olympiády

      Dňa 16. apríla 2021 sa konalo krajské kolo geografickej olympiády. Náš žiak zo Sekundy Pavol Bednář obhájil aj tento rok v ťažkej konkurencii svoje vlaňajšie prvenstvo.
      Dosiahol vynikajúci výsledok, pretože stratil len jeden bod zo sto. V monotematickej časti súťaže žiaci odpovedali na otázky a úlohy bez atlasu, v druhej časti si preverili svoje vedomosti a zručnosti v práci s atlasom a mapou.

      Pavlovi za výbornú reprezentáciu našej školy ďakujeme a gratulujeme zo srdca!

    • Medzinárodná súťaž Náboj
     • Medzinárodná súťaž Náboj

      23. 4. 2021 sa uskutočnila medzinárodná súťaž Náboj.

      Našu školu v kategórii SENIOR reprezentoval tím v zložení Adriána Krahulcová, Anna Sirotiaková, Tereza Kopčáková, Lucia Pockľanová z 3. B a Adam Juhás z 3. A.

      V konkurencii o rok starších študentov sa umiestnili na peknom 23. – 24. mieste spomedzi 111. družstiev a to aj napriek menším technickým problémom.

    • Krajské kolo IQ olympiády
     • Krajské kolo IQ olympiády

      V týždni od 12. 4. do 18. 4. 2021 sa konalo krajské kolo IQ olympiády žiakov 2. stupňa základných škôl a nižších ročníkov gymnázií. Zúčastnilo sa ho 758 žiakov, medzi ktorými nechýbali ani tí naši.

      Najlepšie z nich sa darilo Pavlovi Bednářovi zo sekundy, ktorý skončil s kvantilom 97.32 na 23. – 24. mieste, čo mu stačilo na postup do ďalšieho kola.

    • Zoja úspešná v krajskom kole
     • Zoja úspešná v krajskom kole

      Zojka Šaminová je úspešnou riešiteľkou krajského kola dejepisnej olympiády! 21 žiakov z okresov banskobystrického kraja si preverilo svoje vedomosti z oblasti stredovekých dejín v online teoretickom teste.

      V krajskom kole v kategórií D reprezentovala našu školu Zoja Šaminová z triedy Tercia. Tento školský rok boli vedomosti súťažiacich skutočne veľmi vyrovnané, o čom svedčí aj fakt, že našu Zojku od umiestnenia sa na treťom mieste delilo len 0,5 boda. Zojke ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a prajeme jej veľa ďalších úspechov v súťažiach.

    • Purple Comet 2021
     • Purple Comet 2021

      V dňoch 6. – 15. 4. 2021 sa aj napriek sťaženým podmienkam konala medzinárodná tímová matematická súťaž Purple Comet. Našej škole sa v nej už päť rokov po sebe darilo, vždy sme si odniesli „medailu“. Tento rok však naši študenti excelovali a to mohli komunikovať len prostredníctvom MS Teams.

      V ťažkej konkurencii tried matematických gymnázií obsadil tím z Tercie v zložení Sofia Szántóová, Samuel Murárik, Stella Nagyferenczová, Adam Budai a Andrej Machyniak 1. miesto na Slovensku v kategórii Middle School.

    • Okresné kolo Pytagoriády
     • Okresné kolo Pytagoriády

      Dňa 14. 4. 2021 sa konalo okresné kolo Pytagoriády. Našu školu reprezentovalo 19 žiakov, úspešných riešiteľov domáceho kola.

      V kategórii P6 sa najlepšie darilo primánkam Eme Lajgútovej a Barbore Dorote Bellovej, ktoré obsadili 3.-5. miesto, ale pochváliť chceme aj ďalších úspešných riešiteľov, Filipa Kántora a Adama Ďuricu.

    • Pokyn č. 08/2021 k prevádzke školy od 26.04.2021
     • Pokyn č. 08/2021 k prevádzke školy od 26.04.2021

      Riaditeľka Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota

      vydáva

      na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo: 2021/12811:1-A1810 vydaného dňa 12.04.2021, nasledovný pokyn upravujúci organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 na Gymnáziu Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota a Jazykovej školy pri GIK - IKG v Rimavskej Sobote

    • Naša Terezka bola opäť úspešná!
     • Naša Terezka bola opäť úspešná!

      Ako sme vás už informovali, Terezka Kopčáková postúpila do celoštátneho kola Olympiády ľudských práv. Úlohou postupujúcich z krajských kôl bolo vypracovať úvahu na jednu z piatich tém, zaslanie ktorej bolo podmienkou účasti v celoštátnom kole OĽP.

      Úvahy hodnotili piati garanti tém podľa prísnych kritérií: samostatný výkon a dodržanie štandardných postupov písania; korektné odkazovanie a citovanie; uchopenie témy prostredníctvom ľudskoprávnych východísk a argumentácie; identifikácia jadra problému a kľúčových ľudskoprávnych prvkov, jasnosť a zrozumiteľnosť výpovede; logická argumentácia a uvažovanie v súvislostiach.

    • 70. ročník Matematickej olympiády
     • 70. ročník Matematickej olympiády

      Posledný marcový deň, tesne pred veľkonočnými prázdninami, sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády kategórií Z6, Z7 a Z8. Našu školu reprezentovali žiaci tercie Sofia Szántóová, Juraj Laššák, Samuel Murárik a žiak sekundy Pavol Bednář. Najlepšie sa darilo Palinovi, ktorý skončil s plným počtom bodov na prvom mieste, zabodoval však aj Samko – v svojej kategórii sa umiestnil ako úspešný riešiteľ druhý a Sofku delil od tretieho miesta jediný bod. Všetkým zúčastneným ďakujeme za vynaložené úsilie a prajeme veľa ďalších úspechov.

    • Geografická olympiáda kategória Z – krajské kolo
     • Geografická olympiáda kategória Z – krajské kolo

      Dňa 26. marca 2021 sa konalo krajské kolo geografickej olympiády kategórie Z pre žiakov vyšších ročníkov gymnázií a stredných škôl. Súťaž prebieha v troch kolách, prvé dve sa tento rok realizovali online. Žiaci mali za úlohu správne zodpovedať 35 otázok za 60 minút. Našu školu reperezentovali Pavol Bednář zo Sekundy, Michaela Kantorová a Tereza Kopčáková z III. B. Najlepšie sa darilo Pavlovi, ktorý uspel aj v konkurencií s omnoho staršími žiakmi. Úspešnou riešiteľkou však bola aj Miška a Terezke chýbal k úspešnosti len jediný bod.

  • Naši partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • Zelená škola
  • Zvonenia

   Štvrtok 6. 5. 2021
  • Počet návštev: 2473864
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje