• Záverečník
    • Záverečník

    • 18.12.2020 13:22
    • Milí čitatelia,

     viac ako mesiac ste si mali možnosť svoje chvíle dištančného vzdelávania spestriť článkami, ktoré sme vám prostredníctvom webovej stránky našej školy prinášali do vašich domovov. V úvode sme mali veľký rešpekt pred tým, ako to všetko dopadne. Vydávať časopis v elektronickej forme bolo niečo, s čím sme ešte skúsenosť nemali. Avšak vďaka pomoci pána zástupcu, Ing. Jána Fiľa a úsiliu našej redakčnej rady sme to, zdá sa, zvládli.

    • viac
    • Príbeh zahraničného študenta
    • Príbeh zahraničného študenta

    • 15.12.2020 19:40
    • Možno ste nie všetci postrehli, že sa na našej škole už skoro rok pohybuje nový spolužiak, pochádzajúci z ďalekého Ruska. Viete, o koho ide? Ak nie, prečítajte si predposledný článok nášho časopisu. V interview vám predstavujeme študenta kvinty, Aleksandra (Sášu) Piskareva, nádejného tenistu.

    • viac
    • Inlajt
    • Inlajt

    • 11.12.2020 08:43
    • ...alebo čo sa stane, keď zavriete premotivovaných študentov na 4 mesiace doma

      

     Nápad obnoviť školskú knižnicu iniciovala na začiatku júna Julka Sirotiaková. Sedeli sme doma už pridlho a chýbali nám naše spoločné projekty, ktoré sme ako skupina aktívnych študentov realizovali aj v minulých rokoch. S nadšením sme začali konať a pravidelne sme sa stretávali na akčných poradách. Našťastie pri nás stála pani profesorka Janka Liptáková, ktorá vždy priniesla užitočnú radu. S malou nádejou sme riaditeľke predstavili náš projekt. Vedeli sme, že to bude v čase pandémie veľká výzva, no po diskusii sme mali u nej plnú podporu.

    • viac
    • Gymnázium očami prírody
    • Gymnázium očami prírody

    • 09.12.2020 09:06
    •      Minulý školský rok sa niesol v kruhu zelenej. Rozhodli sme sa zapojiť do medzinárodného výchovno-vzdelávacieho programu Zelená škola. Vytvorili sme Kolégium Zelenej školy, ktoré tvoria zástupcovia žiakov, učiteľov a nepedagogických zamestnancov. Spoločnou snahou sa usilujeme nájsť inšpiratívne riešenia najväčších environmentálnych problémov. Budovaním tvorivého a kritického myslenia prispievame k zlepšeniu medziľudských vzťahov. Hoci sme len malou súčasťou celku, môžeme sa podieľať na záchrane našej planéty. Každá pomoc sa ráta a Zem je nám za ňu vďačná. Viac nám o tomto programe v nasledujúcom interview prezradí pani profesorka Jana Lásková, ktorá je jeho dôležitou súčasťou.

    • viac
    • Dobrovoľníctvo očami Julky Sirotiakovej
    • Dobrovoľníctvo očami Julky Sirotiakovej

    • 02.12.2020 08:47
    • “Dobrovoľníci nedostávajú plat nie preto, že sú bezcenní, ale preto, že sú na nezaplatenie.”

     - Sherry Anderson


      

     Počas koronakrízy sa mnoho ľudí mobilizovalo a začalo nezištne pomáhať ostatným - šiť rúška, nakupovať svojim susedom seniorom. Zažili sme veľkú vlnu dobrovoľníckych činností. Dobrovoľníctvo je však dôležité nielen počas mimoriadnych situácií ako tohtoročná pandémia. Pomoc ostatným bez nároku na odmenu je nevyhnutnou súčasťou našej spoločnosti. V tomto článku sa dozvieš, akú úlohu plní dobrovoľníctvo v dnešnom svete a prečo by ťa to malo zaujímať.

      

     Prečo ľudia v západnej Európe viac pomáhajú/Ako nás socializmus odnaučil pomáhať iným?

    • viac
    • Nová posila na našej škole
    • Nová posila na našej škole

    • 28.11.2020 17:04
    • Ako ďalší článok v poradí Vám prinášame rozhovor s pani psychologičkou Mariolou Jančiovou, ktorá nám vo svojich odpovediach ozrejmila cieľ práce psychológa so študentmi.  
     Vyspovedal ju náš redaktor Daniel Kurák z 3.A triedy.

    • viac
    • Súťaže k 75. výročiu vzniku OSN
    • Súťaže k 75. výročiu vzniku OSN

    • 24.11.2020 20:22
    • Pred 75 rokmi, 24. októbra 1945, vstúpila do platnosti Charta OSN - zakladajúci dokument Organizácie Spojených národov (OSN). OSN, ktorá dnes združuje 193 krajín sveta. Organizácia, ktorá je zárukou mierového spolunažívania ľudí na svete a zárukou ochrany a zabezpečovania ľudských práv a je nosným pilierom medzinárodnej spolupráce.

    • viac