• Prijímacie konanie pre šk. rok 2020/2021
     • Prijímacie konanie pre šk. rok 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      na emailové adresy, ktoré ste uviedli vo svojich prihláškach na štúdium v strednej škole, sme zaslali rozhodnutia o prijatí/neprijatí na štúdium, ako aj ostatné dokumenty, súvisiace s prijímacím konaním. Prosíme Vás, aby ste na zaslané emaily obratom podľa pokynov reagovali.

      V prípade, že ste dnes, t. j. 22.05.2020 nedostali žiadny email z našej školy,

      kontaktujte nás na t. č. 0911 095 669.

       

      PaedDr. Miriam Szántóová, riaditeľka školy

    • Geografická olympiáda GQIQ
     • Geografická olympiáda GQIQ

     • GQIQ je geografický tvorivo-inteligenčný kvíz určený pre žiakov 2. stupňa ZŠ a prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií. Uskutočňuje sa v troch kolách. Náš žiak prímy Pavol Bednář bol úspešný v prvom (školskom) kole aj v druhom (krajskom kole) olympiády, kde získal vynikajúce 1. miesto v kategórií do 16 rokov.   Postúpil tak do celoštátneho kola.

      K úspechu gratulujeme a držíme palce v celoštátnom kole.

      PaedDr. Judita Ferenczová

    • Geografická olympiáda kategória Z
     • Geografická olympiáda kategória Z

     • Dna 27.3. 2020 sa konalo (dištančne) krajské kolo 48. ročníka Geografickej olympiády kategórie Z.  Gymnázium Ivana Kraska reprezentoval žiak  prímy Pavol Bednář. V náročnej konkurencii o mnoho starších žiakov štvorročných gymnázií sa umiestnil medzi úspešnými riešiteľmi. Gratulujeme k úspechu.

      PaedDr. Judita Ferenczová