•  
  • Ak sa chceš dozvedieť viac informácií o možnostiach štúdia na našej škole, klikni na obrázok.

    

    • Oznam
     • Oznam

      Počas letných prázdnin, od 12.7. do 23.7. 2021 a od 9.8. do 18.8. 2021 bude škola z technických príčin zatvorená. Nevyhnutná administratíva bude vykonávaná počas júla a augusta na základe telefonického alebo mailového kontaktu.

      Riaditeľka školy: mszantoova@gymrs.sk tel. 0911095669

      Administratívna pracovníčka školy:
      sekretariat@gymrs.sk tel. 0948 985 808

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

      Gratulujeme úspešným riešiteľom matematického Klokana 2020/2021 Pavlovi Bednářovi /Sekunda/ a Jurajovi Láššákovi /Tercia/.
      Všetko dobré prajeme, chlapci!

    • Prvá DofE expedícia na našej škole
     • Prvá DofE expedícia na našej škole

      Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je rozvojový program, ktorý pomáha mladým ľuďom rozvinúť ich schopnosti a vlastnosti a naplniť ciele, ktoré si sami stanovia.

      Takúto možnosť sme dostali aj my, študenti gymnázia. Stanovili sme si ciele v troch oblastiach, a to talent, šport a dobrovoľníctvo. Po naplnení cieľov, nám zostal už iba jediný - expedícia. Aby sme ju mohli absolvovať, potrebovali sme aktívnu prípravu, na ktorej sme si rozdelili jednotlivé funkcie členov našej skupiny (Kraskove srnky a jelene), ako medik, logistik, navigátor, materialista, provianťák, informátor a dokumentarista. Pripravovali sme sa niekoľko týždňov pod vedením Mgr. B. Kamenskej a Mgr. M. Lajgúta.

    • Ochrana života a zdravia
     • Ochrana života a zdravia

      V piatok 25.6.2021 absolvovali účelové cvičenie Ochrana života a zdravia žiaci z tried I.A, I.B, I.C, KVINTA a II.C so svojimi triednymi učiteľmi.

      Po ceste autobusom do Drienčan nasledovala turistika náučným chodníkom naprieč Drienčanským krasom. Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie o tejto lokalite na náučných tabuliach, pozreli si bludisko aj slnečné hodiny. Turistiku zvládli všetci bez problémov. Počasie bolo slnečné a horúce, cesta lesom však bola príjemná.

    • Naši úspešní recitátori vyhrávajú ďalej
     • Naši úspešní recitátori vyhrávajú ďalej

      V regionálnom kole recitačnej súťaže „Hviezdoslavov Kubín 2021“ v druhej kategórii v prednese prózy vyhral prvé miesto s postupom do krajského kola Filip Kántor z Prímy.V tej istej kategórii, ale v prednese poézie druhé miesto získala Ema Lajgútová z Prímy.Tretiu kategóriu v prednese poézie našu školu reprezentovala Emma Kmeťová, ktorá získala tretie miesto.Prvenstvo si vybojovali aj študenti z Kvinty, ktorí súťažili v IV. kategórii, a to Terezka Nemcová v prednese poézie a Vratko Mančuška v prednese prózy. Obidvaja postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční v septembri.Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za dobrý výkon.
      Žiakov pripravujú Mgr. B. Kováčová a Mgr. A. Kovácsová.

    • Gratulujeme našim šikovným recitátorom
     • Gratulujeme našim šikovným recitátorom

      Dnes sa v CVČ Relax konal 67. ročník súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo.Našu školu reprezentovali Ema Lajgútová z Prímy, ktorá získala v prednese poézie v II. kategórii prvé miesto a jej spolužiak Filip Kántor v prednese prózy v II. kategórii druhé miesto.III. kategóriu v prednese poézie reprezentovala Emma Kmeťová zo Sekundy, ktorá získala druhé miesto.Všetkým srdečne blahoželáme a držíme palce na regionálnom kole, ktoré sa uskutoční 22.6.2021.

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

      Z rúk svojej vyučujúcej matematiky si Dorotka Bellová a Ema Lajgútová /Príma/ tento týždeň prebrali ocenenie za delené tretie miesto v okresnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda, v kategórii P6.

      Gratulujeme, dievčatá

    • Posadili sme živý plot
     • Posadili sme živý plot

      Žiaci 2.C triedy vysadili 17 smaragdových tují v priestore zadného dvora školy, o ktoré sa budú starať aj po vysadení.Časom sa nám vytvorí pekný živý plot a možno nájdeme aj ďalšie kúty nášho dvora, ktoré by sme mohli skrášliťS organizáciou nám pomohla pani riaditeľka PaedDr. M. Szántóová a pán školník P. Lupták. Za pomoc veľmi pekne ďakujeme.2.C je po 1.A ďalšou aktívnou triedou školy, ktorá si "adoptovala" časť zelene, o ktorú sa bude starať. Ďakujeme.

    • Náš úspešný žiak
     • Náš úspešný žiak

      Napriek ťažkým technickým podmienkam v školskom roku 2020/21 nás náš žiak Pavol Bednář zo Sekundy úspešne reprezentoval na jednotlivých kolách geografickej olympiády. Umiestnil sa na prvom mieste v krajskom kole v kategórií F. Za dosiahnuté úspechy ho ocenilo aj CVČ Junior. Pavlovi za výbornú reprezentáciu našej školy ďakujeme a gratulujeme k dosiahnutým úspechom!Z rúk svojej vyučujúcej matematiky si Pavol tento týždeň prebral aj ocenenie za prvé miesto v okresnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda.

    • Prváci si „adoptovali“ záhon pred školou
     • Prváci si „adoptovali“ záhon pred školou

      Od školského roka 2018/2019 naši žiaci pod vedením RNDr. Móricovej realizovali v rámci projektu Biodiverzita do škôl výsadbu rastlín v interiéri a exteriéri školy. Ich dvojročnú prácu zakončili už ako maturanti slovami:

      Veríme, že všetci priaznivci zelene a pekného prostredia sa pridajú k nám a budú pokračovať v začatej práci, aby sa nám v škole „bývalo“ krajšie a lepšie.

    • Deň detí
     • Deň detí

      Dnes si žiaci prímy, sekundy, tercie a kvarty užili spoločný deň so svojimi triednymi učiteľkami.Prajeme všetkým našim žiakom krásny sviatočný deň

  • Naši partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • Zelená škola
  • Zvonenia

   Utorok 3. 8. 2021
  • Počet návštev: 2678053
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje