• Ak sa chceš dozvedieť viac informácií o možnostiach štúdia na našej škole, klikni na obrázok.

    

    • Víťaz krajského kola Olympiády v anglickom jazyku je z II.B
     • Víťaz krajského kola Olympiády v anglickom jazyku je z II.B

      V školskom roku 2020/2021 našu školu v krajskom kole reprezentoval v kategórii 2A, žiak II.B, Michael Lalik.

      Krajské kolá OAJ sa konali online formou 10.2.2021 v písomnej a ústnej časti. V čase od 9:00 do 9:25 bol všetkým súťažiacim sprístupnený test. Čas na vypracovanie testu bol maximálne 35 minút. Test obsahoval úlohy rôzneho druhu – úlohy s výberom odpovede a úlohy s tvorbou krátkej odpovede.

    • Prevádzka školy od 23. februára 2021
     • Prevádzka školy od 23. februára 2021

      Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo: 2021/10079:1-A1810 vydaného dňa 05.02.2021 a na základe usmernenia zriaďovateľa školy zo dňa 18.02.2021 nasledovný pokyn upravujúci organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 na Gymnáziu Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota a Jazykovej školy pri GIK - IKG v Rimavskej Sobote

    • Máme víťazku krajského kola Olympiády ľudských práv.
     • Máme víťazku krajského kola Olympiády ľudských práv.

      23. ročník krajského kola OĽP sa konal dňa 11. februára 2021 dištančnou formou. Našu školu reprezentovala Terezka Kopčáková, žiačka III.B triedy.

      Súťaž bola náročná, rozdelená na dve časti, prvú písomnú (test) a druhú ústnu (tézy).

      Test bol prístupný v čase 8:30 –9:30 hod. a obsahoval úlohy rôznej bodovej náročnosti.

    • Prevádzka školy od 22. februára 2021
     • Prevádzka školy od 22. februára 2021

      Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo: 2021/10079:1-A1810 vydaného dňa 05.02.2021

      s účinnosťou od 22. februára 2021 riaditeľka školy obnovuje
      prezenčnú formu vyučovania
      v triedach maturitného ročníka: IV.A, IV.B, IV.C trieda
      Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium,
      P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota

    • Okresné kolo Geografickej olympiády - kategória F
     • Okresné kolo Geografickej olympiády - kategória F

      Pavol Bednář zo sekundy zdupľoval svoj úspech v geografickej olympiáde. V piatok sme písali, že postúpil do krajského kola v kategórii Z a včera k tomuto úspechu pridal ďalší, vyhral kategóriu F, čím si zabezpečil postup na Krajské kolo Geografickej olympiády.

      Úspešné v geografickej olympiáde boli aj naše žiačky z III.B triedy Michaela Kantorová a Tereza Kopčáková. Dievčatá dosiahli vynikajúce výsledky v školskom kole a zabezpečili si postup do krajského kola.

    • Geografická olympiáda kategória Z
     • Geografická olympiáda kategória Z

      Dňa 5.2. 2021 sa konala Geografická olympiáda v kategórii Z. Súťaž tento rok prebiehala online. Našu školu reprezentoval žiak sekundy Pavol Bednář. V náročnej konkurencii s omnoho staršími žiakmi štvorročných gymnázií sa dostal medzi úspešných riešiteľov, keď získal až 29 bodov z 30.
      Gratulujeme k vynikajúcemu úspechu a držíme palce v krajskom kole!

    • Organizácia vyučovania od 8.februára 2021
     • Organizácia vyučovania od 8.februára 2021

      Vážení rodičia, milí maturanti,

      oznamujem Vám, že od 8. februára 2021 naša škola pokračuje v dištančnom vzdelávaní.

      Predpokladaný návrat žiakov do školy je 22. februára 2021. O podmienkach návratu Vás budeme včas informovať.

      PaedDr. Miriam Szántóová - riaditeľka školy

    • Aj Olympiáda v nemeckom jazyku prebiehala online
     • Aj Olympiáda v nemeckom jazyku prebiehala online

      Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku v netradičnej, novej online forme bolo úspešné pre troch našich žiakov.
      Kvôli nepriaznivým podmienkam sa tento rok konala len písomná časť olympiády, a to v časti gramatika, počúvanie a čítanie s porozumením. Všetci traja účastníci boli úspešní a postupujú do krajského kola.
      Dávid Kovács (I.A) obsadil 2. miesto v kategórii 2A.
      Kategóriu 2B reprezentovali Júlia Sirotiaková (IV..B) a Dominik Kuvik (IV.A), Julka sa umiestnila na 1. a Dominik na 2. mieste.
      Všetkým žiakom gratulujeme a držíme palce v krajskom kole!

    • Olympiáda v anglickom jazyku aj počas Covidu
     • Olympiáda v anglickom jazyku aj počas Covidu

      Napriek nepriaznivým podmienkam sa Olympiáda z anglického jazyka uskutočnila aj tento školský rok.
      Keďže sa musela prispôsobiť momentálnej situácii, všetko prebiehalo online formou. Žiaci tak mali možnosť zmerať si vedomosti v oblasti počúvania a čítania s porozumením, ako aj gramatiky. Žiaľ, ústna forma sa neuskutočnila, a tak súťažiaci prišli o najzaujímavejšiu časť tejto súťaže – interakciu s porotou.

    • Oznam o testovaní
     • Oznam o testovaní

      Predbežne plánované pretestovanie zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka pred obnovením prezenčnej výučby, sa tento víkend (23.1.2021 - 24.1.2021) rozhodnutím zriaďovateľa školy v našej škole neuskutoční.
      O novom termíne Vás budeme informovať.

      Vyučovanie naďalej pokračuje dištančnou formou.

  • Naši partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • Zelená škola
  • Pokyn riaditeľky školy k prevádzke školy od 23.02.2021

   Pokyn riaditeľky školy k prevádzke školy od 22.2.2021

   AKTUÁLNE INFORMÁCIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA SR

   Pokyn riaditeľky školy č.13/2020 zo dňa 25.10.2020

   Rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo dňa 4.1.2021
   (zrušenie EČ MS úprava termínov)

   Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.

   Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia
   a) v prvom termíne 3. mája 2021
   b) v druhom termíne 10. mája 2021

   Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov.

   Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2.

  • Zvonenia

   Štvrtok 25. 2. 2021
  • Počet návštev: 1880357
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje