• Dobrovoľnícky týždeň (16.-23.9.) - príbehy dobrovoľníkov z našej školy (5.časť)
     • Dobrovoľnícky týždeň (16.-23.9.) - príbehy dobrovoľníkov z našej školy (5.časť)

      VRATKO MANČUŠKA

      Ako dobrovoľnícky cieľ v DofE som si zvolil zvýšiť povedomie žiakov základných škôl o ľudových zvykoch, tradíciách a samozrejme o ľudových nástrojoch, ktoré sa využívali v minulosti. Podarilo sa mi navštíviť štyri školy, ale korona mi túto činnosť nedovolila dokončiť. Musel som dobrovoľnícku oblasť v DofE dokončiť s iným cieľom. Začal som pomáhať starším susedám v bytovke.

    • Dobrovoľnícky týždeň (16.-23.9.) - príbehy dobrovoľníkov z našej školy (4.časť)
     • Dobrovoľnícky týždeň (16.-23.9.) - príbehy dobrovoľníkov z našej školy (4.časť)

      NAĎA MIHÁĽOVÁ

      učí chémiu a matematiku, ale popri tom už roky dobrovoľne pomáha svojej komunite. Založila Ženský inštitút tvorivosti, Univerzitu Buch a spoluorganizovala Letný tábor talentov.

      Vždy som túžila spojiť ženy v Rimavskej Sobote. A tak sme sa pred 6 rokmi asi šesť žien začali stretávať a založili sme si Ženský inštitút tvorivosti. Zložili sme sa na materiál a stretli sa v masážnom salóne kamarátky. Vždy, keď niekto z nás mal voľný priestor, poskytol nám ho na naše tvorivé aktivity. To prešlo do formy, ktorú máme dnes. Máme 40 aktívnych členiek rozdelených na 3 skupiny. Získali sme vlastné priestory v Mestskom kultúrnom stredisku a Ženský inštitút takto pokračuje.”

    • Dobrovoľnícky týždeň (16.-23.9.) - príbehy dobrovoľníkov z našej školy (3.časť)
     • Dobrovoľnícky týždeň (16.-23.9.) - príbehy dobrovoľníkov z našej školy (3.časť)

      ÚSMEVÁČKY

      Jedno gymnázium a v ňom štyri dievčatá, ktorých životy sa jedného dňa preplietli. Všetky sa totiž dozvedeli o nábore na Úsmev ako dar. Či už z plagátikov rozvešaných po škole, od učiteľa občianskej náuky alebo od spolužiačky. Tri nádejné psychologičky a jedna budúca učiteľka rozmýšľali, či skúsia prácu s deťmi a budú pomáhať iným. Niektoré váhali, no nakoniec ich prilákalo sľúbené občerstvenie. 🍰🍪 Alebo možno osud? Ak si vtedy neboli isté, či je to to, čo chcú naozaj robiť, prvé stretnutie s deťmi ich v tom utvrdilo. 👍 A aj keď to možno nečakali, chceli to robiť ďalej a ešte častejšie.

    • Dobrovoľnícky týždeň (16.-23.9.) - príbehy dobrovoľníkov z našej školy (2.časť)
     • Dobrovoľnícky týždeň (16.-23.9.) - príbehy dobrovoľníkov z našej školy (2.časť)

      BEÁTA BALCIAROVÁ,

      učiteľka prírodovedných predmetov, otvára svoje srdce ľuďom, ktorí to potrebujú.

      “Asi dvadsať rokov som pôsobila v občianskom združení Slnko pre všetkých, ktoré pomáha hendikepovaným deťom. Našim cieľom bolo pomôcť im zaradiť sa do spoločenského života. Organizovali sme pre ne rôzne tábory, recitačné alebo spevácke súťaže, program na Mikuláša a tiež sme materiálne podporovali nemocnice. Keď som sa stala predsedníčkou tohto občianskeho združenia, začali sme podporovať aj nadané deti.

    • Dobrovoľnícky týždeň (16.-23.9.) - príbehy dobrovoľníkov z našej školy (1.časť)
     • Dobrovoľnícky týždeň (16.-23.9.) - príbehy dobrovoľníkov z našej školy (1.časť)

      SOFIA KLEMENTOVÁ

      “Moja cesta k dobrovoľníctvu bola spontánna. Od malička som bola vychovávaná, že pomáhať sa má bez nároku na odmenu. Keď som sa zapojila do prvej spolupráce dobrovoľníctva v Slovenskom Červenom kríži, vôbec som si neuvedomovala, že by som za to mala niečo dostávať. Popravde, niekedy mi táto vlastnosť uškodila hh, ale to je na inokedy. Jednou z mojich hlavných priorít je pomáhať ľuďom po akejkoľvek stránke. Nakoľko sa však chystám na štúdium medicíny, dobrovoľníctvo v SČK mi prišlo veľmi obohacujúce. Okrem toho, že ma to napĺňa, učím sa popritom mnoho nových vecí, či už v oblasti prvej pomoci a záchranárstva alebo v sociálnej pomoci slabším. Dokonca občas rozvíjam aj svoju kreatívnu stránku pri tvorbe plagátov či letákov na rôzne akcie. Moje pôsobenie v SČK spočíva totižto v rôznych činnostiach. Či už účasť na záchranárskych službách na malých akciách mesta, alebo organi

    • Podpredseda BBSK poďakoval učiteľom
     • Podpredseda BBSK poďakoval učiteľom

      Podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja poďakoval učiteľom stredných škôl a gymázií, majstrom odborného výcviku a vychovávateľom v školských internátoch z celého kraja za dlhoročnú prácu a prínos v práci s mládežou.

      Oceňovanie pedagogických zamestnancov pri príležitosti ich odchodu do dôchodku sa konalo po druhý raz, tento rok si ocenenie vyslúžilo spolu 52 pedagogických zamestnancov. Z našej školy boli tentokrát ocenené pedagogičky Mgr. ildikó Csernoková a Mgr. Ľudmila Beracková. Ďakujeme za celoživotnú prácu pre generácie žiakov našej školy.
      „Bol by som veľmi nerád, ak by ste nadobudli pocit, že vaše skúsenosti a názory nie sú viac potrebné, že o ne nie je záujem. Pretože to tak nie je. Vy ste tí, ktorí nás – skúsenosťou mladších – dokážu varovať pred chybami a skratkovitými riešeniami prinášajúcimi krátkodobé blaho, no dlhodobú strasť," spomenul v príhovore vicežupan.

    • Jazyková škola 2020/2021
     • Jazyková škola 2020/2021

      Aj keď ste mnohí neboli cez toto leto v zahraničí, určite viete, že v cudzej reči sa stále musíme zdokonaľovať.

      Alebo sa cítite na hodinách cudzieho jazyka v škole neistí a máte trému rozprávať?

      Potrebujete iba docvičiť gramatiku či počúvanie?

      Chcete zvýšiť svoje šance na pracovnom trhu a nájsť si slušné zamestnanie tým, že sa jazykovo dovzdelávate?

    • Príhovor riaditeľky školy k začiatku školského roka 2020/2021
     • Príhovor riaditeľky školy k začiatku školského roka 2020/2021

      Ctený pedagogický zbor, vážení rodičia, milí naši žiaci!

      Život nám neustále prináša situácie, ktoré nás často veľmi zaskočia, čelíme novým výzvam a prekážkam, ktoré musíme prekonať. Takou situáciou je aj začiatok školského roka 2020/2021. Dnes nestojíme, ako sme zvyknutí, na slávnostnom otvorení školského roka v zrekonštruovanom átriu alebo na školskom dvore, ale sedíme v rúškach v triedach rešpektujúc platné nariadenia. Všetci spoločne však určite zvládneme tieto prvé týždne aj za sťažených podmienok a po uvoľnení opatrení sa náš školský život vráti do normálnych koľají. Keď sme v polovici marca v súvislosti s pandémiou koronavírusu vymenili školské lavice za detské izby a obývačky, mysleli sme si, že to po pár dňoch, možno týždňoch prejde. Dnes vieme, že sa s touto novou situáciou musíme naučiť žiť. Posilnení novou skúsenosťou vás chcem ubezpečiť, že sme pripravení zvládnuť v budúcnos

    • Otvorenie školského roka 2020/2021
     • Otvorenie školského roka 2020/2021

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020 v triedach.

      Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie platí:

      1. Rodičia a iné osoby nevstupujú do budovy školy.
      2. Žiaci vstupujú do budovy školy v rúškach, dodržiavajú odstupy a používajú
    • Ako sme realizovali projekt Biodiverzita do škôl
     • Ako sme realizovali projekt Biodiverzita do škôl

      Ešte v školskom roku 2018/2019 sme sa venovali plánovaniu projektu, ktorého cieľom bolo zlepšenie prostredia areálu školy. Akčná skupina žiakov II.A, II.C a I.A triedy vypracovala plán výsadby rastlín, zostavila rozpočet a propagovala pripravované aktivity medzi spolužiakmi. Významnou pomocou boli
    • Genius Matematicus, Logicus a Master of sudoku
     • Genius Matematicus, Logicus a Master of sudoku

      Aj tento rok sa naša škola zapojila do súťaží Génius Matematicus, Génius Logicus a Master of Sudoku.

      Kvôli prerušeniu vyučovania sme sa k výsledkom dostali až dnes. Najlepšie sa darilo nasledujúcim študentom:

      V súťaži Génius Matematicus získal Pavol Bednář (príma) titul „vynikajúci medzinárodný riešiteľ“ , Richard Rubint (sekunda) a Adriana Krahulcová (II. B) titul „vynikajúci riešiteľ“ .

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • Zelená škola
  • Zvonenia

   Štvrtok 1. 10. 2020
  • Počet návštev: 806092
  • Fotogaléria

   • Projekt biodiverzita do škôl
   • Naši maturanti 2020
   • LideRS 2020
   • Lyžiarsky výcvik - I.A - I.B
   • Venček 2020
   • Vianočná akadémia
   • Vianočná burza
   • Mikuláš 2019
   • Stužková 2019