•  
  • Ak sa chceš dozvedieť viac informácií o možnostiach štúdia na našej škole, klikni na obrázok.

    

    • Gratulujeme našim šikovným recitátorom
     • Gratulujeme našim šikovným recitátorom

      Dnes sa v CVČ Relax konal 67. ročník súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo.Našu školu reprezentovali Ema Lajgútová z Prímy, ktorá získala v prednese poézie v II. kategórii prvé miesto a jej spolužiak Filip Kántor v prednese prózy v II. kategórii druhé miesto.III. kategóriu v prednese poézie reprezentovala Emma Kmeťová zo Sekundy, ktorá získala druhé miesto.Všetkým srdečne blahoželáme a držíme palce na regionálnom kole, ktoré sa uskutoční 22.6.2021.

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

      Z rúk svojej vyučujúcej matematiky si Dorotka Bellová a Ema Lajgútová /Príma/ tento týždeň prebrali ocenenie za delené tretie miesto v okresnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda, v kategórii P6.

      Gratulujeme, dievčatá

    • Posadili sme živý plot
     • Posadili sme živý plot

      Žiaci 2.C triedy vysadili 17 smaragdových tují v priestore zadného dvora školy, o ktoré sa budú starať aj po vysadení.Časom sa nám vytvorí pekný živý plot a možno nájdeme aj ďalšie kúty nášho dvora, ktoré by sme mohli skrášliťS organizáciou nám pomohla pani riaditeľka PaedDr. M. Szántóová a pán školník P. Lupták. Za pomoc veľmi pekne ďakujeme.2.C je po 1.A ďalšou aktívnou triedou školy, ktorá si "adoptovala" časť zelene, o ktorú sa bude starať. Ďakujeme.

    • Náš úspešný žiak
     • Náš úspešný žiak

      Napriek ťažkým technickým podmienkam v školskom roku 2020/21 nás náš žiak Pavol Bednář zo Sekundy úspešne reprezentoval na jednotlivých kolách geografickej olympiády. Umiestnil sa na prvom mieste v krajskom kole v kategórií F. Za dosiahnuté úspechy ho ocenilo aj CVČ Junior. Pavlovi za výbornú reprezentáciu našej školy ďakujeme a gratulujeme k dosiahnutým úspechom!Z rúk svojej vyučujúcej matematiky si Pavol tento týždeň prebral aj ocenenie za prvé miesto v okresnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda.

    • Prváci si „adoptovali“ záhon pred školou
     • Prváci si „adoptovali“ záhon pred školou

      Od školského roka 2018/2019 naši žiaci pod vedením RNDr. Móricovej realizovali v rámci projektu Biodiverzita do škôl výsadbu rastlín v interiéri a exteriéri školy. Ich dvojročnú prácu zakončili už ako maturanti slovami:

      Veríme, že všetci priaznivci zelene a pekného prostredia sa pridajú k nám a budú pokračovať v začatej práci, aby sa nám v škole „bývalo“ krajšie a lepšie.

    • Deň detí
     • Deň detí

      Dnes si žiaci prímy, sekundy, tercie a kvarty užili spoločný deň so svojimi triednymi učiteľkami.Prajeme všetkým našim žiakom krásny sviatočný deň

    • 2. kolo prijímacích skúšok
     • 2. kolo prijímacích skúšok

      Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade a Rade školy v zmysle §66 ods. 7 Zákona č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      vyhlasuje konanie 2. kola prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022

      na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.

    • Matematický KLOKAN
     • Matematický KLOKAN

      Napriek komplikovanej situácii sa v týždni od 19. do 23. 4. 2021 konala Medzinárodná matematická súťaž KLOKAN.
      Zvyčajne sa jej zúčastnia desiatky našich žiakov, tento rok ich bolo pomenej, preto je menej aj tých úspešných.
      V kategórii Benjamín 7 súťažil Pavol Bednář zo Sekundy, ktorý predbehol viac ako 95 % z vyše tisíc zúčastnených a získal aj titul „Školský šampión“.V kategórii Benjamín 8 sa výborne darilo Jurkovi Laššákovi z Tercie, ktorý bol lepší ako 88 % súťažiacich.Z vyšších ročníkov sa najlepšie darilo Aničke Sirotiakovej z III.B. Hoci k zaradeniu sa medzi úspešných jej zopár bodov chýbalo, určite si zaslúži pochvalu.Všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme za ich aktivitu a úprimne želáme veľa ďalších úspechov.

    • Pokyn riaditeľky školy k prevádzke školy od 10. mája 2021
     • Pokyn riaditeľky školy k prevádzke školy od 10. mája 2021

      Pokyn č. 11/2021

      k prevádzke školy od 10.05.2021

      Riaditeľka Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota

      vydáva

      na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR číslo: 2021/12811:1-A1810 vydaného dňa 12.04.2021 nasledovný pokyn pre zamestnancov školy na zabezpečenie obnovenia prezenčného vyučovania vo všetkých triedach v Gymnáziu Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota, ktorým sa dopĺňa Pokyn č. 10/2021.

    • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna
     • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

      Riaditeľka Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, Rimavská Sobota v zmysle platnej legislatívy rozhodla o udelení


      RIADITEĽSKÉHO VOĽNA na deň 3. máj 2021,
      a to z prevádzkových dôvodov (prijímacie skúšky).

    • Krajské kolo geografickej olympiády
     • Krajské kolo geografickej olympiády

      Dňa 16. apríla 2021 sa konalo krajské kolo geografickej olympiády. Náš žiak zo Sekundy Pavol Bednář obhájil aj tento rok v ťažkej konkurencii svoje vlaňajšie prvenstvo.
      Dosiahol vynikajúci výsledok, pretože stratil len jeden bod zo sto. V monotematickej časti súťaže žiaci odpovedali na otázky a úlohy bez atlasu, v druhej časti si preverili svoje vedomosti a zručnosti v práci s atlasom a mapou.

      Pavlovi za výbornú reprezentáciu našej školy ďakujeme a gratulujeme zo srdca!

  • Naši partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • Zelená škola
  • Zvonenia

   Štvrtok 24. 6. 2021
  • Počet návštev: 2656511
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje