• INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU pre školský rok 2022/2023

   V súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. MŠVVaŠ SR určuje termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/23 s účinnosťou od 1.1. 2022 nasledovne:

   V školskom roku 2022/2023 budeme prijímať do 1. ročníka 8-ročného štúdia 22 žiakov a do 1. ročníka 4-ročného štúdia 73 žiakov.

   Prihlášky na prijímacie konanie do 1. ročníka 4-ročného a 8-ročného štúdia odošle zákonný zástupca uchádzača o štúdium na našej škole cez EduPage do 14.3.2022 riaditeľovi základnej  školy (ZŠ).

   Po potvrdení prihlášky riaditeľom ZŠ odošle zákonný zástupca prihlášku cez EduPage na Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium najneskôr do 20.3.2022.

   Prijímacie skúšky pre štvorročnú aj osemročnú formu štúdia na školský rok 2022/2023 sa uskutočnia:
   v prvom termíne 2.5.2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 3.5.2022

   v druhom termíne 9.5.2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10.5.2022
   Podmienky prijatia na štúdium a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky pre školský rok 2022/2023 budú zverejnené na webovej stránke školy najneskôr do 28.2.2022.


   Z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie nemôžeme realizovať tradičný Deň otvorených dverí (DOD), ale na vaše otázky ohľadne štúdia na našej škole vám radi odpovieme prostredníctvom Online DOD, ktorý sa uskutoční formou video – stretnutia cez platformu ZOOM podľa nasledovného harmonogramu:


   Online DOD pre 4-ročný vzdelávací program s vyučovacím jazykom slovenským v utorok dňa 8.2.2022 o 16.00 hod.

   https://zoom.us/j/97090801430?pwd=NkVmcVRQSnR3NFpuVVNybEJZZTduZz09

    

   Online DOD pre 4-ročný vzdelávací program s vyučovacím jazykom maďarským v stredu dňa 9.2.2022 o 16.00 hod.

   https://zoom.us/j/96076265771?pwd=N05sMHJTcy9WODRrTnJYemYrUjZlQT09

    

   Online DOD pre 8-ročný vzdelávací program s vyučovacím jazykom slovenským vo štvrtok dňa 10.2.2022 o 16.00 hod.

   https://zoom.us/j/96750182660?pwd=OTdnSlR2STVlUE90QVB3UzBMaFArUT09

    

   Prípadne e-mailom na riaditel@gymrs.sk, alebo na tel. čísle 0911 095 669. V prípade záujmu si môžete dohodnúť aj stretnutie s vedením školy.

    

    

  • Ak sa chceš dozvedieť viac informácií o možnostiach štúdia na našej škole, klikni na obrázok.

  •  
    • Olympiáda kritického myslenia
     • Olympiáda kritického myslenia

      OLYMPIÁDA KRITICKÉHO MYSLENIA - súťaž, ktorá má za úlohu zvýšiť informačnú a mediálnu gramotnosť mladých ľudí, stredoškolákov. Zapojili sa do nej aj žiaci našej školy. Preukazovali svoje schopnosti v oblasti vyhľadávania a overovania informácií, posudzovali dôveryhodnosť uvedených správ a ich úlohou bolo tiež sformulovať vlastné argumenty na určené témy. Veríme, že účasť v súťaži im pomôže aj v budúcnosti pri identifikácii rôznych konšpirácií, dezinformácií a falošných správ najmä na sociálnych sieťach. V dnešnej dobe sú takéto kompetencie veľmi potrebné.

      Olympiády sa zúčastnili Daniel Kurák, Ladislava Rízová (obidvaja IV.A) a Laura Juráková (I.A) Najlepšie umiestnenie dosiahol Daniel Kurák, ktorý medzi niekoľkými stovkami súťažiacich skončil na krásnom 23. mieste. Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Medzinárodný deň komplimentov
     • Medzinárodný deň komplimentov

      Všetci občas potrebujeme zažiť príjemný pocit zvláštnosti a dôležitosti. K tomuto pocitu nám často pomôže úprimný kompliment, ktorý vyvolá úsmev na tvári, pomôže človeku nadobudnúť sebavedomie, úctu k sebe, ale aj úctu k druhým. Týmto vyjadrením vyzdvihujeme niečo, čo sa nám na danej osobe páči. Či je to vzhľad, oblečenie, úprava zovňajšku, účes, ale aj jeho správanie a dobré vlastnosti.

    • V okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku sme opäť bodovali
     • V okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku sme opäť bodovali

      Dňa 13. januára 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Naši najlepší jazykári si tak mohli zmerať sily s víťazmi ostatných škôl v okrese Rimavská Sobota.

      Kvôli nepriaznivým podmienkam súťaž prebiehala online formou. Žiaci mali možnosť ukázať svoje vedomosti z cudzieho jazyka v oblasti počúvania a čítania s porozumením, ako aj gramatiky. Žiaľ, ústna forma sa neuskutočnila, a tak súťažiaci prišli o najzaujímavejšiu časť tejto súťaže – interakciu s porotou.

    • Školské kolo biologickej olympiády
     • Školské kolo biologickej olympiády

      V utorok 11. januára 2022 sa na našej škole konalo školské kolo Biologickej olympiády v kategórii C –TP pre žiakov 8. - 9. ročníka ZŠ a pre ekvivalentné triedy osemročných gymnázií. Z našej školy sa školského kola zúčastnili štyria súťažiaci - Pavol Bednář (Tercia), Sofia Szántóová, Stella Nagyferenczová a Sofia Šillingová (všetky z Kvarty). Úlohy súťažiacich poriadne potrápili a preverili ich vedomosti. Všetci štyria žiaci sú úspešnými riešiteľmi, avšak len prví dvaja postupujú do okresného kola, a to Pavol Bednář /Tercia/ a Sofia Szántóová /Kvarta/.
      Všetkým zúčastneným srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov.
      Ivana Václaviková

    • Súťažíme o titul Ambasádorská škola
     • Súťažíme o titul Ambasádorská škola

      Dnešná stredoškolská mládež vyrastá v Európskej únii. Čas pred ňou si nemôže pamätať. Je však dôležité, aby hlbšie porozumela tomu, prečo sa aj Slovenská republika začlenila do Európskej únie a prečo Európska únia vôbec vznikela.

      Európsky parlament ako jedna z hlavných inštitúcií Európskej únie pripravil vzdelávací program pre stredné školy Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (European Parliament Ambassador School, ďalej EPAS).

    • Vianoce 2021
     • Vianoce 2021

      Tento rok bol pre nás všetkých náročný, zmenil sa svet a zmenili sme sa aj my. Ostala v nás ale túžba po ozajstných Vianociach.

      Želám všetkým našim žiakom, rodičom, mojim kolegom v tejto neľahkej dobe pokojné vianočné sviatky, plné pohody, porozumenia, lásky, milosti a spokojnosti. Prajem Vám, aby ste mali možnosť vnútorne sa stíšiť a oddýchnuť si od tohto ťažkého obdobia, ľudsky aj pracovne.

    • Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka
     • Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka

      V piatok 10. 12. 2021 sa 35 žiakov vyššieho gymnázia zúčastnilo školského kola Olympiády zo slovenského jazyka, ktoré sa tento rok uskutočnilo formou online testu. Súťažilo sa v kategórii B (1. a 2. ročník SŠ) a v kategórii A (3. a 4. ročník SŠ).

      Po týždni čakania sme sa dozvedeli oficiálne výsledky. Úspešných riešiteľov sme mali viacero. V kategórii B to boli Vratko Mančuška, Petra Ďurovičová, Laura Hodásová (SEXTA). V kategórii A sa úspešnými riešiteľmi stali Laura Hrončeková, Radovan Komora, Kristína Bartková, Emma Vrbinská (III.B) a Ema Kasáčová, Michaela Očenášová, Lenka Uhrinová, Radoslav Spodniak (III.A). Do krajského kola však postupuje len jeden najlepší. V kategórii B sa najlepšie darilo Vratkovi Mančuškovi (SEXTA) a v kategórii A nás ďalej bude reprezentovať Laura Hrončeková (III. B).

    • Už je to oficiálne
     • Už je to oficiálne

      Vo štvrtok 9. 12. 2021 riešila príma, sekunda a tercia na svojich hodinách matematiky online školské kolo matematickej Pytagoriády. Už podľa predbežných výsledkov to vyzeralo tak, že si počínali nadmieru dobre a teraz sa to potvrdilo.
      Najlepšie sa darilo našim benjamínkom, z 26 žiakov triedy príma (kategória P6) ich bolo 14 úspešných a postúpilo do okresného kola. Klobúk dole, primáni, takéto číslo sme tu ešte nemali! A kto nás teda bude ďalej reprezentovať? Robert Wereszký, Laura Capáková, Lukáš Gedai, Jakub Trapl, Laura Hriňová, Dávid Poliak, Kristián Kmeť, Jakub Durec, Daria Hlinková, Sofia Trochová, Zita Habodász, Martin Kriška, Lukáš Filipiak a Dustin Ferencz. Prví štyria z nich dosiahli navyše ozaj vysoké skóre – nad 20 bodov!

    • Chemický labáčik
     • Chemický labáčik

      Vedeli ste, že obyčajná morská voda obsahuje len okolo 3,5% soli, zatiaľ čo Mŕtve more až 10x viac? Počas dištančného vyučovania sa na zloženie slanej vody Mŕtveho mora či Veľkého soľného jazera pozreli naši žiaci z I.A a I.B.

      V rámci hodín chémie mali za úlohu prípravu domáceho labáčika, keď si vyskúšali naimitovať roztoky s podobným zložením ako spomínané moria a jazerá. Vďaka nadobudnutým vedomostiam z prezenčného vyučovania, si zopakovali všetky poznatky o voľnej kryštalizácii, a to pozorovaním podmienok, pri ktorých sa im odparovala voda zo soľného roztoku. Sledovali, aké kryštáliky soli im vzniknú a aké zaujímavé útvary dokáže soľ vytvoriť. Vyšlo im to naozaj krásne, čo poviete?

    • Záverečník
     • Záverečník

      Milí čitatelia,
      presne pred rokom som sa vám prihováral takto v záverečníku 5. vydania Gymkovín. Bolo špeciálne tým, že bolo prvé, ktoré sme vydali online formou. Aj keď sme si v úvode mysleli, že to bude len dočasné riešenie, osvedčilo sa nám a Gymkoviny sme zverejňovali aj naďalej v elektronickej podobe.

    • "Byť eko a byť v škole nás baví"
     • "Byť eko a byť v škole nás baví"

      Ďakujeme Nadácii Slovenskej sporiteľne za podporu nášho projektu „Byť eko a byť v škole nás baví“

      Ovplyvnení reklamou nakupujeme veci, ktoré vôbec nepotrebujeme. Na skládky vyhadzujeme veci, ktoré by ešte mohli poslúžiť a ktoré by sa dali využiť na niečo iné. Naše ekomyslenie končí pri separovaní plastov. Chceme to zmeniť!

  • Naši partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • Zelená škola
  • Naša škola je zapojená do projektu
   Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

  • Zvonenie

   Streda 26. 1. 2022
  • Počet návštev: 3515024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje