• učiteľ odborných predmetov - matematika, fyzika (vyučovací jazyk slovenský a maďarský)

   • Úväzok:
    22 hodín týždenne
    Dátum nástupu:
    1.9.2021
   • Požiadavky:
    VŠ II. stupeň, študijný odbor podľa zák. č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a vyhl. MŠVVaŠ č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

    Požadované doklady: žiadosť, životopis, doklad o dosiahnutej kvalifikácii, súhlas so spracovaním osobných údajov.

    Termín na prijatie žiadostí o prijatie do pracovného pomeru: do 30.06.2021.
  • učiteľ odborných predmetov - matematika, chémia (vyučovací jazyk slovenský a maďarský)

   • Úväzok:
    22 hodín týždenne
    Dátum nástupu:
    1.9.2021
   • Požiadavky:
    VŠ II. stupeň, študijný odbor podľa zák. č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a vyhl. MŠVVaŠ č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

    Požadované doklady: žiadosť, životopis, doklad o dosiahnutej kvalifikácii, súhlas so spracovaním osobných údajov

    Termín na prijatie žiadostí o prijatie do pracovného pomeru: do 30.06.2021.