• Pedagogický asistent a školský psychológ

   • Úväzok:
    -
    Dátum nástupu:
    1.9.2020
   • Požiadavky:
    Vzdelanie podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch.
    Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, motivačný list, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.
    Dokonalé ovládanie slovenského jazyka, ovládanie maďarského jazyka vítané, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť

    Ukončenie výberového konania: doručenie písomností do 26.7.2020

    Vybratí uchádzači budú na pohovor pozývaní telefonicky.
    Pracovný pomer na dobu určitú – najdlhšie do 31.8. 2021 s možnosťou predĺženia zmluvy alebo s možnosťou zmeny na dobu neurčitú.

    Kontaktná osoba:
    PaedDr. Miriam Szántóová
    mszantoova@gymrs.sk
    0911095669