• Školský psychológ

   • Úväzok:
    -
    Dátum nástupu:
    1.10.2020
   • Požiadavky:

    VŠ II. stupeň, študijný odbor podľa zák. č. 138/2019 Z. z. o pg. a odbor. zamestnancoch a vyhl. MŠVVaŠ č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

    Zoznam požadovaných dokladov:
    Žiadosť, životopis, doklad o dosiahnutej kvalifikácii, súhlas so spracovaním osobných údajov

    Poznámka:
    Práca v rámci projektu: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

    Termín na prijatie žiadostí o prijatie do pracovného pomeru: do 31.08.2020.

    Kontaktná osoba:
    PaedDr. Miriam Szántóová
    riaditel@gymrs.sk
    0911095669

  • Pedagogický asistent

   • Úväzok:
    Dátum nástupu:
    1.10.2020
   • Požiadavky:

    • VŠ I. stupeň, študijný odbor podľa zák. č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a vyhl. MŠVVaŠ č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancoch, alebo

    • Úplné stredné odborné vzdelanie, študijný odbor podľa zák. č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a vyhl. MŠVVaŠ č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

    Zoznam požadovaných dokladov:
    Žiadosť, životopis, doklad o dosiahnutej kvalifikácii, súhlas so spracovaním osobných údajov

    Poznámka:
    Práca v rámci projektu: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

    Termín na prijatie žiadostí o prijatie do pracovného pomeru: do 31.08.2020.

    Kontaktná osoba:
    PaedDr. Miriam Szántóová
    riaditel@gymrs.sk
    0911095669