• Rada školy

   • Členovia Rady školy pri Gymnáziu Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium, Rimavská Sobota

     

    Volení členovia za:  
    pedagogických zamestnancov PaedDr. Erika Kuszová
    pedagogických zamestnancov RNDr. Mária Nociarová
    ostatných zamestnancov Monika Kminiaková
    žiakov Victória Miklová
    rodičov JUDr. Peter Csank
    rodičov Mgr. Alena Keľová
    rodičov Szabolcs Kuzma
    Delegovaní členovia za BBSK:  
      Mgr. Judita Droppová
      Ing. Alena Píšová
      MUDr. Peter Juhász
      JUDr. Anna Zsóriová