• Rada školy

   • Členovia Rady školy pri Gymnáziu Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium, Rimavská Sobota

     

    Volení členovia za:  
    pedagogických zamestnancov Mgr. Veronika Czikóová
    pedagogických zamestnancov Mgr. Jana Liptáková
    ostatných zamestnancov Bc. Dominika Slaninová
    žiakov Sophia Babičová
    rodičov Mgr. Marcela Bellová
    rodičov Mgr. Alena Keľová
    rodičov Szabolcs Kuzma
    Delegovaní členovia za BBSK:  
      Mgr. Judita Droppová
      Ing. Alena Píšová
      MUDr. Peter Juhász
      Mgr. Michal Bagačka