• PaedDr. Miriam Szántóová
   • PaedDr. Miriam SzántóováRiaditeľka
    mszantoova@gymrs.sk
   • Mgr. Katarína Balážová
   • Mgr. Katarína BalážováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.A
    kbalazova@gymrs.sk
   • PaedDr. Svetlana Bednářová, PhD.
   • PaedDr. Svetlana Bednářová, PhD.Učiteľka
    sbednarova@gymrs.sk
   • Mgr. Marianna Béres
   • Mgr. Marianna BéresUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.C
    mberes@gymrs.sk
   • Mgr. Mária Borosová
   • Mgr. Mária BorosováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.C
    mborosova@gymrs.sk
   • Mgr. Veronika Czikóová
   • Mgr. Veronika CzikóováUčiteľka
    Triedna učiteľka: PRÍMA
    vczikoova@gymrs.sk
   • PaedDr. Judita Ferenczová
   • PaedDr. Judita FerenczováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.C
    jferenczova@gymrs.sk
   • PhDr. Diana Halajová
   • PhDr. Diana HalajováUčiteľka
    dhalajova@gymrs.sk
   • Mgr. Ján Konček
   • Mgr. Ján KončekUčiteľ
    Triedny učiteľ: I.B
    jkoncek@gymrs.sk
   • Mgr. Beáta Kamenská
   • Mgr. Beáta KamenskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: TERCIA
    bkamenska@gymrs.sk
   • Mgr. Andrea Kovácsová
   • Mgr. Andrea KovácsováUčiteľka
    Triedna učiteľka: SEPTIMA
    akovacsova@gymrs.sk
   • Mgr. Beáta Kováčová
   • Mgr. Beáta KováčováUčiteľka
    Triedna učiteľka: KVARTA
    bkovacova@gymrs.sk
   • PaedDr. Erika Kuszová
   • PaedDr. Erika KuszováUčiteľka
    Triedna učiteľka: KVINTA
    ekuszova@gymrs.sk
   • PaedDr. Jana Lásková
   • PaedDr. Jana LáskováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.B
    jlaskova@gymrs.sk
   • Mgr. Jana Liptáková
   • Mgr. Jana LiptákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: SEXTA
    jliptakova@gymrs.sk