• Ako sme realizovali projekt Biodiverzita do škôl
    • Ako sme realizovali projekt Biodiverzita do škôl

    • 25.08.2020 12:05
    • Ešte v  školskom roku 2018/2019 sme sa venovali plánovaniu projektu, ktorého cieľom bolo zlepšenie prostredia areálu školy. Akčná skupina žiakov II.A, II.C a I.A triedy vypracovala plán výsadby rastlín, zostavila rozpočet a propagovala pripravované aktivity medzi spolužiakmi. Významnou pomocou boli aj rady zástupcov nadácie Ekopolis.
    • viac