• www.gymrs.sk

     • 15.09.2007 Spustená prevádzka nového portálu školy WWW.GYMRS.SK
      kde nájdete všetky ďalšie informácie o dianí v škole.