• Ako sme realizovali projekt Biodiverzita do škôl
   • Ako sme realizovali projekt Biodiverzita do škôl

   • 25.08.2020 12:05
   • Ešte v  školskom roku 2018/2019 sme sa venovali plánovaniu projektu, ktorého cieľom bolo zlepšenie prostredia areálu školy. Akčná skupina žiakov II.A, II.C a I.A triedy vypracovala plán výsadby rastlín, zostavila rozpočet a propagovala pripravované aktivity medzi spolužiakmi. Významnou pomocou boli aj rady zástupcov nadácie Ekopolis.
   • V ďalšom školskom roku 2019/2020 začali žiaci školy projekt realizovať.  V jeseni pripravovali podklad pre výsadbu rastlín pred budovou školy. Pozemok porylovali a odvozili veľa fúrikov buriny.  Vnútri školy pripravili miesto na výsadbu rastlín v átriu. Navozili zeminu a vysadili záhon okrasných drevín. Veľkou pomocou pri výsadbe boli aj odborné rady záhradníka Ing. Slocíka, absolventa našej školy. Zeleň drevín spríjemnila prostredie čerstvo vydláždeného átria. Potom začali žiaci  pripravovať drevené truhlíky, ktoré už niekoľko rokov čakali na výsadbu. Najskôr ich natreli, vyložili izolačnou fóliou a naplnili zeminou. Postupne ich vysadili trvalkami. Počas zimy sa starali o pravidelné zavlažovanie rastlín v átriu. Plány, ktoré mali na jar, prerušila pandémia COVID-19.  Keďže žiaci nemohli vstúpiť do budovy školy, o rastliny sa staral pán školník. Za to sme mu veľmi vďační. Až po zmiernení opatrení sme mohli v júni znova pokračovať. Pripravený pozemok pred školou bolo treba znova zbaviť narastenej buriny. Potom žiaci vysadili trvalky a dreviny, pričom im zase odborne pomáhal Ing. Slocík.

    Počas leta sa žiaci striedali pri zavlažovaní rastlín a tiež pomohol aj pán školník. Šikovné výtvarníčky pripravili sudy na zachytávanie dažďovej vody. Bude ešte potrebné upraviť odkvapové rúry, aby bolo možné zachytávať dažďovú vodu. No a na jeseň vysadíme ešte niekoľko drevín v okolí budovy školy.

    Veríme, že  všetci priaznivci zelene a pekného prostredia sa pridajú k nám a budú pokračovať v začatej práci, aby sa nám v škole „bývalo“ krajšie a lepšie.

       

   • Naspäť na zoznam článkov