• Záverečník
   • Záverečník

   • 17.12.2021 06:43
   • Milí čitatelia,
    presne pred rokom som sa vám prihováral takto v záverečníku 5. vydania Gymkovín. Bolo špeciálne tým, že bolo prvé, ktoré sme vydali online formou. Aj keď sme si v úvode mysleli, že to bude len dočasné riešenie, osvedčilo sa nám a Gymkoviny sme zverejňovali aj naďalej v elektronickej podobe.

   • Nadišiel čas, keď vám prinášame posledný článok už 7. vydania. Počas celej doby sme sa vás snažili obohatiť o zaujímavé informácie z rôznych oblastí. Nebolo by to však také jednoduché bez pomoci našich pedagógov, ktorí sa s nami spolupodieľali na úspešnej publikácii. Poďakovanie patrí pánovi zástupcovi Ing. Jánovi Fiľovi za odbornú konzultáciu a zverejňovanie článkov na webovej stránke, pani riaditeľke PaedDr. Miriam Szántóovej za ich propagáciu na Facebooku školy a, samozrejme, aj pani učiteľke Mgr. Beáte Kováčovej a pánovi učiteľovi Mgr. Karlovi Ticháčkovi za korektúru gramatickej správnosti. V neposlednom rade sa chcem poďakovať aj všetkým svojim tímovým kolegom, ktorí si našli čas a svojim dielom tak prispeli k tvorbe nášho školského časopisu.

    Toto všetko však tvorí len polovicu našich úspechov. Veľká vďaka patrí aj všetkým vám, milí čitatelia, za to, že ste si na naše články klikli a venovali ste pár chvíľ zo svojho času na ich prečítanie. Bez toho by práca nášho redakčného tímu zmysel nemala.

    Aj keď to ešte vonku tak nevyzerá, za dverami je najkrajšie obdobie roku, Vianoce. Znova síce ovplyvnené dištančným vzdelávaním a „logdanom“, ale pevne verím, že sa na ne už všetci tešíme, v nemalej miere i preto, že sú s nimi spojené aj prázdniny, tohto roku v predĺženom termíne.  V mene celej redakcie by som vám preto chcel popriať krásne sviatky plné pokoja, šťastia a rodinnej pohody, a v novom roku najmä veľa zdravia, ktoré stále všetci tak veľmi potrebujeme.

    Dočítania pri 8. vydaní Gymkovín!

   • Naspäť na zoznam článkov