• Školský rok 2019/2020 sa začína  1. septembra 2019.
    Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).
    Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

    Testovanie 9
    Celoslovenské testovanie žiakov 4. ročníka gymnázia s 8-ročným vzdelávacím programom sa uskutoční 1. apríla 2020 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín Testovania 9 sa uskutoční 15. a 16. apríla 2020.

    Maturita 2020
    Harmonogram maturitných skúšok stanoví Ministerstvo školstva SR. Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční:

    Riadny termín:

    • 17. marca 2020 – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a  literatúra
    • 18. marca 2020 – anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk
    • 19. marca 2020 – matematika
    • 20. marca 2020 – slovenský jazyk a slovenská literatúra

    Ústna forma maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 18. mája 2020 do 5. júna 2020.

    Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 31. marec – 3. apríl 2020.
    Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne 3. – 6. september 2019.