• Genius Matematicus, Logicus a Master of sudoku
     • Genius Matematicus, Logicus a Master of sudoku

     • Aj tento rok sa naša škola zapojila do súťaží Génius Matematicus, Génius LogicusMaster of Sudoku.

      Kvôli  prerušeniu vyučovania sme sa k výsledkom dostali až dnes. Najlepšie sa darilo nasledujúcim študentom:

      V súťaži Génius Matematicus získal Pavol Bednář (príma) titul „vynikajúci medzinárodný riešiteľ“ , Richard Rubint (sekunda) a Adriana Krahulcová (II. B) titul „vynikajúci riešiteľ“ .

      V súťaži Génius Logicus s meraním času sa Pavol Bednář (príma) umiestnil na 1. mieste medzinárodne, Lucia Pockľanová (II.B) na 3. mieste celoštátne,  Andrej Machyniak  (sekunda) na 9. mieste celoštátne, Adriana Krahulcová (II. B) na 9. mieste celoštátne a  Richard Rubint na 15. mieste celoštátne.

      V súťaži Génius Logicus bez merania času získali Tereza Kopčáková (II.B) a Richard Rubint (sekunda) titul „vynikajúci riešiteľ“.

      V súťaži Master of Sudoku získali Lucia Pockľanová (II.B) a Tereza Kopčáková (II.B) titul „vynikajúci medzinárodný riešiteľ“ .

      Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme a tým ostatným  želáme veľa šťastia v budúcom roku.

    • Úspech v Purple Comet
     • Úspech v Purple Comet

     • Už po štvrtý raz sa naša škola zúčastnila medzinárodnej súťaže Purple Comet. Tentoraz nás reprezentovali dokonca dve družstvá.

      Za juniorov to boli študenti  kvarty Martin Bitala, Vratko Mančuška, Petra Ďurovičová, Barbora Bakšová, Laura Hodásová a Boris Daňuš.

      Jadro seniorského družstva tvorili veteránky z 2. B Adriana Krahulcová, Lucia Pockľanová, Bibiana Azimiová a Lucia Vrábeľová, posilnené o Júliu Sirotiakovú (3. B) a Petra Muru (oktáva).

      Juniorské družstvo sa v rámci SR umiestnilo na peknom treťom mieste a na 156. mieste  z 305 družstiev medzinárodne

      Seniorské družstvo sa umiestnilo na skvelom druhom mieste v rámci SR a na 93. mieste z 665 družstiev medzinárodne.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za skvelú reprezentáciu a želáme veľa šťastia do ďalších súťaží.

    • Úspech na geografickej olympiáde
     • Úspech na geografickej olympiáde

     • Dňa 25.5.2020 sa uskutočnilo celoštátne kolo geografickej olympiády GQIQ. Náš žiak prímy Pavol Bednář bol úspešným riešiteľom náročnej súťaže. Umiestnil sa na 4. mieste, do tretieho miesta mu chýbal iba jediný bod. Preukázal  vynikajúce vedomosti  a pekný vzťah k predmetu geografia. Gratulujeme k úspechu .

      PaedDr.J.Ferenczová