• Aj v dejepise máme víťazku
     • Aj v dejepise máme víťazku

     • Aj tento rok sa nám to podarilo! Víťazkou okresného kola Dejepisnej olympiády v kategórii D je Zojka Šaminová z triedy Tercia.

      Svoje vedomosti z oblasti histórie si žiaci základných škôl a osemročných gymnázií mohli preveriť na okresnom kole Dejepisnej olympiády, ktoré sa dňa 11. februára 2021 uskutočnilo dištančným spôsobom. Našu školu na tejto súťaži pravidelne reprezentuje Zojka Šaminová, pre ktorú je spomínané víťazstvo už jej druhým triumfom.

      Tešíme sa z jej úspechu a Zojke prajeme veľa šťastia v krajskom kole.

    • Víťaz krajského kola Olympiády v anglickom jazyku je z II.B
     • Víťaz krajského kola Olympiády v anglickom jazyku je z II.B

     • V školskom roku 2020/2021 našu školu v krajskom kole reprezentoval v kategórii 2A, žiak II.B, Michael Lalik.

      Krajské kolá OAJ sa konali online formou 10.2.2021 v písomnej a ústnej časti. V čase od 9:00 do 9:25 bol všetkým súťažiacim sprístupnený test. Čas na vypracovanie testu bol maximálne 35 minút. Test obsahoval úlohy rôzneho druhu – úlohy s výberom odpovede a úlohy s tvorbou krátkej odpovede.

      Pre šiestich súťažiacich, ktorí získali v písomnej časti najvyšší počet bodov, sa konala aj druhá – ústna časť súťaže.

      Náš Michael Lalik bol medzi nimi.

      O 14:00 sa začala druhá časť súťaže formou videokonferencie. Súťažiaci mali nárok na 2-minútovú prípravu, odpoveď trvala približne 5 minút.

      Michael sa umiestnil na krásnom 1. mieste, ktoré mu zaisťuje postup do celoštátneho kola v dňoch 24. – 25. 3. 2021.

      Ďakujeme Michael. Blahoželáme a držíme palce v ďalšom boji.

    • Prevádzka školy od 23. februára 2021
     • Prevádzka školy od 23. februára 2021

     • Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo: 2021/10079:1-A1810 vydaného dňa 05.02.2021 a na základe usmernenia zriaďovateľa školy zo dňa 18.02.2021 nasledovný pokyn upravujúci organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 na Gymnáziu Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota a Jazykovej školy pri GIK - IKG v Rimavskej Sobote

      V zmysle uvedených pokynov s účinnosťou od 23. februára 2021 do odvolania

      ruším obnovenie prezenčnej formu vyučovania

      v triedach maturitného ročníka: IV.A, IV.B, IV.C trieda
      Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota

      a nariaďujem:

      Vo všetkých triedach bude naďalej prebiehať dištančná forma vzdelávania. Dištančná forma vzdelávania sa realizuje podľa Pokynu riaditeľky školy č. 13/2020.

      PaedDr. Miriam Szántóová

    • Máme víťazku krajského kola Olympiády ľudských práv.
     • Máme víťazku krajského kola Olympiády ľudských práv.

     • 23. ročník krajského kola OĽP sa konal dňa 11. februára 2021 dištančnou formou. Našu školu reprezentovala Terezka Kopčáková, žiačka III.B triedy.

      Súťaž bola náročná, rozdelená na dve časti, prvú písomnú (test) a druhú ústnu (tézy).

      Test bol prístupný v čase 8:30 –9:30 hod. a obsahoval úlohy rôznej bodovej náročnosti.

      Po vyhodnotení testu bolo 15 súťažiacim s najvyšším bodovým ziskom z testu, pridelená jedna téza (téz bolo15, číslo tézy sa pridelilo podľa 1. až 15. miesta). Súťažiaci následne zhotovili k téze 5-minútové video - vlastné ústne audiovizuálne riešenie tézy.

      Po odoslaní videa nasledovalo päť dní plných očakávaní a napätia. Krajská porota nakoniec 16. februára zverejnila krajskú výsledkovú listinu. V neskorých večerných hodinách sme sa dozvedeli, že sa naša Terezka umiestnila na 1. mieste a postupuje do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 14.-15. apríla 2021.

      Terezke gratulujeme a držíme palce v celoslovenskom kole.

    • Prevádzka školy od 22. februára 2021
     • Prevádzka školy od 22. februára 2021

     • Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo: 2021/10079:1-A1810 vydaného dňa 05.02.2021 

      s účinnosťou od 22. februára 2021 riaditeľka školy obnovuje
      prezenčnú formu vyučovania
      v triedach maturitného ročníka: IV.A, IV.B, IV.C trieda
      Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium,
      P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota

      V ostatných triedach bude naďalej prebiehať dištančná forma vzdelávania. Dištančná forma vzdelávania sa naďalej realizuje podľa Pokynu riaditeľky školy č. 13/2020.

      Žiaci sú povinní pri prezenčnej forme vyučovania preukázať sa negatívnym  testom na ochorenie na Covid 19 nie starším ako 7 dní a Čestným vyhlásením plnoletého žiaka o bezinfekčnosti prostredníctvom EduPage pred nástupom na prezenčnú výučbu.

      V prípade, ak plnoletý žiak neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      a) škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

      b) plnoletý žiak je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania, ktoré bude prebiehať formou zadávania učiva na samoštúdium ako je obvyklé pri chorobe žiaka

      c) ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a plnoletý žiak nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu b), žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka tak, ako to v konkrétnom prípade určí vyučujúci.

       

      Úplné znenie Pokynu riaditeľky školy č.03/2021 k prevádzke školy od 22.2.2021

    • Okresné kolo Geografickej olympiády - kategória F
     • Okresné kolo Geografickej olympiády - kategória F

     • Pavol Bednář  zo sekundy zdupľoval svoj úspech v geografickej olympiáde. V piatok sme písali, že postúpil do krajského kola v kategórii Z a včera k tomuto úspechu pridal ďalší, vyhral kategóriu F,  čím si zabezpečil postup na Krajské kolo Geografickej olympiády.

      Úspešné v geografickej olympiáde boli aj naše žiačky z III.B triedy Michaela Kantorová a Tereza  Kopčáková. Dievčatá dosiahli vynikajúce výsledky v školskom kole a zabezpečili si postup do krajského kola.

      Za výbornú reprezentáciu našej školy ďakujeme a všetkým trom držíme palce v krajskom kole.

    • Geografická olympiáda kategória Z
     • Geografická olympiáda kategória Z

     • Dňa 5.2. 2021 sa konala  Geografická olympiáda v  kategórii Z. Súťaž tento rok prebiehala online.  Našu školu reprezentoval žiak  sekundy Pavol Bednář. V náročnej konkurencii s omnoho staršími žiakmi štvorročných gymnázií sa dostal medzi úspešných riešiteľov, keď získal až 29 bodov z 30.
      Gratulujeme k vynikajúcemu úspechu a držíme palce v krajskom kole!

    • Organizácia vyučovania od 8.februára 2021
     • Organizácia vyučovania od 8.februára 2021

     • Vážení rodičia, milí maturanti,

      oznamujem Vám, že od 8. februára 2021 naša škola pokračuje v dištančnom vzdelávaní.

      Predpokladaný návrat žiakov do školy je 22. februára 2021. O podmienkach návratu Vás budeme včas informovať.

      PaedDr. Miriam Szántóová - riaditeľka školy