• Prvá DofE expedícia na našej škole
     • Prvá DofE expedícia na našej škole

     • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je rozvojový program, ktorý pomáha mladým ľuďom rozvinúť ich schopnosti a vlastnosti a naplniť ciele, ktoré si sami stanovia.

      Takúto možnosť sme dostali aj my, študenti gymnázia. Stanovili sme si ciele v troch oblastiach, a to talent, šport a dobrovoľníctvo. Po naplnení cieľov, nám zostal už iba jediný - expedícia. Aby sme ju mohli absolvovať, potrebovali sme aktívnu prípravu, na ktorej sme si rozdelili jednotlivé funkcie členov našej skupiny (Kraskove srnky a jelene), ako medik, logistik, navigátor, materialista, provianťák, informátor a dokumentarista. Pripravovali sme sa  niekoľko týždňov pod vedením Mgr. B. Kamenskej a Mgr. M. Lajgúta. 

      Cvičná expedícia sa začala 24.6.2021 na autobusovej stanici v Rimavskej Sobote. Autobusom sme sa presunuli do Lukovíšť, rodného mesta Ivana Kraska. Zažili sme prvú skúšku našej kondície a mapovej orientácie. S ťažkými, 15-20 kg batohmi sme museli prekonať menšie prevýšenie a nájsť správny smer, ktorým ísť ďalej. Vďaka nášmu spoľahlivému navigátorovi Vratkovi sme prišli na rázcestie pri Boľfove, kde sme zažili vtipný moment s pani, ktorá mala potiahnutý plot pre kozy stredom turistickej cesty a nechcela nás pustiť cez jej pozemok. Našťastie, jej manžel nám to dovolil, a tak sme mohli pokračovať v našej ceste. Počas nej, aby sme efektívne odplašili divú zver a neklesli na duchu, spievali sme si mnoho pesničiek, hitom nášho tímu bol Gaudeamus Igitur.  Cieľom tohto dňa bola vyvieračka na Vyšnom Skálniku, kde sme si mohli doplniť zásoby vody a prísť k nášmu táborisku pod Magin hradom. Tam, unavení z celodennej chôdze, sme odpočívali na karimatkách a dopĺňali chýbajúce živiny. Večer sme strávili spoločným varením večere a spomínaním na vtipné momenty našej cesty. V noci sme zažili návštevu divej zvery, ale väčší strach nám navodili blesky, ktoré sa zrazu objavili. Keďže sme sa veľmi báli, zišli sme do Nižného Skálnika, kde sme s našimi vyučujúcimi, ktorí v strede noci kvôli nám vstali, počkali, ako sa búrka vyvinie. Búrka odišla tak rýchlo, ako prišla.

      Na druhý deň sa naša cesta začala výstupom na Magin hrad. Po dlhej a často horšie vyznačenej ceste,  sme sa dostali na Vyšnú Pokoradz, kde sme si upotení a ubolení sadli na zastávku a vychutnali si nami pripravený obed. Vedeli sme, že o pár kilometrov sme doma, a tak sme sa raz-dva pobalili a vyrazili. Navzájom sme sa podporovali, čím sme sa rýchlejšie dostali do chatovej oblasti Tormáš, kde sme mali konečný cieľ našej expedície. Odmenou za to, že sme dorazili načas, nebola iba zmrzlina, na ktorú sme boli pozvaní pánom profesorom, ale aj úžasný pocit, že sme to spoločne ako tím dokázali.

      Až na pár otlakov, štípancov a opálenia, to bol nezabudnuteľný zážitok, plný smiechu, miernych obáv, ale hlavne možnosti naučiť sa a vyskúšať niečo nové,  spoznať úžasných ľudí a vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Preto neľutujeme, že sme sa zúčastnili programu DOFE. Už teraz sa tešíme na kvalifikačnú expedíciu, ktorú absolvujeme v septembri tohto roka.

      Emília Csanková


    • Ochrana života a zdravia
     • Ochrana života a zdravia

     • V piatok 25.6.2021 absolvovali účelové cvičenie Ochrana života a zdravia žiaci z tried I.A, I.B, I.C, KVINTA a II.C so svojimi triednymi učiteľmi.

      Po ceste autobusom  do Drienčan nasledovala turistika náučným chodníkom naprieč Drienčanským krasom. Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie o tejto lokalite na náučných tabuliach, pozreli si bludisko aj slnečné hodiny. Turistiku zvládli všetci bez problémov. Počasie bolo slnečné a horúce, cesta lesom však bola príjemná.

    • Naši úspešní recitátori vyhrávajú ďalej
     • Naši úspešní recitátori vyhrávajú ďalej

     • V regionálnom kole recitačnej súťaže „Hviezdoslavov Kubín 2021“ v druhej kategórii v prednese prózy vyhral prvé miesto s postupom do krajského kola Filip Kántor z Prímy.V tej istej kategórii, ale v prednese poézie druhé miesto získala Ema Lajgútová z Prímy.Tretiu kategóriu v prednese poézie našu školu reprezentovala Emma Kmeťová, ktorá získala tretie miesto.Prvenstvo si vybojovali aj študenti z Kvinty, ktorí súťažili v IV. kategórii, a to Terezka Nemcová v prednese poézie a Vratko Mančuška v prednese prózy. Obidvaja postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční v septembri.Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za dobrý výkon.
      Žiakov pripravujú Mgr. B. Kováčová a Mgr. A. Kovácsová.

    • Gratulujeme našim šikovným recitátorom
     • Gratulujeme našim šikovným recitátorom

     • Dnes sa v CVČ Relax konal 67. ročník súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo.Našu školu reprezentovali Ema Lajgútová z Prímy, ktorá získala v prednese poézie v II. kategórii prvé miesto a jej spolužiak Filip Kántor v prednese prózy v II. kategórii druhé miesto.III. kategóriu v prednese poézie reprezentovala Emma Kmeťová zo Sekundy, ktorá získala druhé miesto.Všetkým srdečne blahoželáme a držíme palce na regionálnom kole, ktoré sa uskutoční 22.6.2021.

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

     • Z rúk svojej vyučujúcej matematiky si Dorotka Bellová a Ema Lajgútová /Príma/ tento týždeň prebrali ocenenie za delené tretie miesto v okresnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda, v kategórii P6.

      Gratulujeme, dievčatá

    • Posadili sme živý plot
     • Posadili sme živý plot

     • Žiaci 2.C triedy vysadili 17 smaragdových tují v priestore zadného dvora školy, o ktoré sa budú starať aj po vysadení.Časom sa nám vytvorí pekný živý plot a možno nájdeme aj ďalšie kúty nášho dvora, ktoré by sme mohli skrášliťS organizáciou nám pomohla pani riaditeľka PaedDr. M. Szántóová a pán školník P. Lupták. Za pomoc veľmi pekne ďakujeme.2.C je po 1.A ďalšou aktívnou triedou školy, ktorá si "adoptovala" časť zelene, o ktorú sa bude starať. Ďakujeme.

    • Náš úspešný žiak
     • Náš úspešný žiak

     • Napriek ťažkým technickým podmienkam v školskom roku 2020/21 nás náš žiak Pavol Bednář zo Sekundy úspešne reprezentoval na jednotlivých kolách geografickej olympiády. Umiestnil sa na prvom mieste v krajskom kole v kategórií F. Za dosiahnuté úspechy ho ocenilo aj CVČ Junior. Pavlovi za výbornú reprezentáciu našej školy ďakujeme a gratulujeme k dosiahnutým úspechom!Z rúk svojej vyučujúcej matematiky si Pavol tento týždeň prebral aj ocenenie za prvé miesto v okresnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda.

    • Prváci si „adoptovali“ záhon pred školou
     • Prváci si „adoptovali“ záhon pred školou

     • Od školského roka 2018/2019 naši žiaci pod vedením RNDr. Móricovej realizovali v rámci projektu Biodiverzita do škôl výsadbu rastlín v interiéri a exteriéri školy. Ich dvojročnú prácu zakončili už ako maturanti slovami:

      Veríme, že všetci priaznivci zelene a pekného prostredia sa pridajú k nám a budú pokračovať v začatej práci, aby sa nám v škole „bývalo“ krajšie a lepšie.

      Ich želanie sa stalo skutočnosťou, keď si na jar tohto roka najrozsiahlejší záhon zelene pred školou „adoptovali“ žiaci z I.A.Ďakujeme im za ich prácu a nabádame aj ostatné triedy k „adopcii“. Záhonov, ovocných stromov a kríkov máme v škole ešte dosť a šikovných a obetavých žiakov určite tiež.

    • Deň detí
     • Deň detí

     • Dnes si žiaci prímy, sekundy, tercie a kvarty užili spoločný deň so svojimi triednymi učiteľkami.Prajeme všetkým našim žiakom krásny sviatočný deň