• ATTOMAT 2021
     • ATTOMAT 2021

     • Ešte sa len začal školský rok a už tu máme prvé úspechy... J

      Vo štvrtok 23.9. 2021 v poobedňajších hodinách sa konala matematická online súťaž ATTOMAT. Naša škola sa do nej zapojila po prvý raz. Zúčastniť sa mohol každý, kto mal záujem.

      Najaktívnejší boli naši benjamínkovia – primáni. Do súťaže sa zapojili až štyria a to Jakubko Trapl, ktorý obsadil v svojej kategórii (6. ročník ZŠ a príma OG) v rámci Slovenska skvelé 5. miesto zo 132 súťažiacich. Pochváliť však treba aj Robka Wereszkého, Lauru Capákovú a Dávidka Poliaka – ani jeden z nich sa nemusí za svoj výkon hanbiť.

      Zo starších nás v kategórii 8. ročník ZŠ a tercia OG reprezentoval Pavol Bednář, ktorý sa v konkurencii 123 súťažiacich umiestnil na 1. priečke.

      V kategórii OPEN, teda v kategórii, kde môžu súťažiť aj študenti VŠ skúsili šťastie dvaja naši študenti, Dominik Ramža a Peťka Ďurovičová, ktorá sa síce neumiestnila na žiadnej z najvyšších priečok, ale aj tak podala chvályhodný výkon.

      Jakubkovi a Palinovi gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za to, že svoj voľný čas venovali reprezentácii našej školy.

    • Naši úspešní recitátori vyhrávajú ďalej
     • Naši úspešní recitátori vyhrávajú ďalej

     • Na krajskej prehliadke milovníkov a recitátorov umeleckej literatúry „Sládkovičova Radvaň 2021“ nás dnes krásne reprezentovali Terezka Nemcová a Vratko Mančuška zo Sexty. Obidvaja súťažili vo IV. kategórii, a to Terezka v prednese poézie a Vratko v prednese prózy.

      Odborná porota udelila Vratkovi krásne 2. miesto a Terezke čestné uznanie. Obom srdečne blahoželáme a ďakujeme za dobrý výkon.

    • Terezka sa dostala do finále, potrebuje našu pomoc ❤️
     • Terezka sa dostala do finále, potrebuje našu pomoc ❤️

     • Terezka sa v lete zapojila do grantového programu Slovenského olympijského tímu s názvom UKÁŽ SA! Spomedzi všetkých súťažiach sa prebojovala do finále (medzi 25 finalistov), v dňoch 6. až 19.9.2021 prebieha hlasovanie, v ktorom počet hlasov, ktoré dostane, ovplyvní výšku finančnej pomoci na zlepšenie jej atletickej prípravy.Hlasovanie je bezplatné a okrem Facebooku sa dá hlasovať aj cez gmailové konto.
      Hlasovanie Vám zaberie len pár sekúnd.

      Ďakujeme za každý jeden hlas! 
      Link: www.olympic.sk/ukazsa/tereza-nemcova

    • Vážení kolegovia, rodičia, milí naši žiaci!
     • Vážení kolegovia, rodičia, milí naši žiaci!

     • Život nám neustále prináša situácie, ktoré nás často veľmi zaskočia, čelíme novým výzvam a prekážkam, ktoré musíme prekonať. Takou situáciou je aj začiatok školského roka 2021/2022. Dnes nestojíme, ako sme zvyknutí, na slávnostnom otvorení školského roka v  átriu alebo na školskom dvore, ale sedíme v rúškach v triedach rešpektujúc platné nariadenia.

      Začíname školský rok, ktorý bude náročnejší ako predchádzajúce. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nechce z dôvodu šírenia pandémie celoplošne zatvárať školy ako to bolo v minulom školskom roku, preto sme aj v našej škole nastavili všetky opatrenia tak, aby sme v maximálnej miere chránili vaše aj naše zdravie.

      Počas celého školského roka sa budeme riadiť tzv. semaforom. Pre nás všetkých to znamená nosenie rúšok všade v interiéri školy, nepoužívanie vnútorných priestorov na šport, zdržiavanie sa vo svojich kmeňových / pridelených triedach, minimalizovanie pohybu na chodbách, dodržiavanie rozostupov, pravidelné umývanie rúk a ďalšie opatrenia, o ktorých vám povedia triedni učitelia. Dodržujme, prosím, všetci nastavené pravidlá, buďme k sebe tolerantní a ja verím, že sa vyhneme šíreniu nákazy.

      Dúfam, že všetci ste mali možnosť počas leta užiť si pokojné chvíle, že ste si oddýchli od školských povinností a načerpali nové sily, najmä fyzickú a psychickú pohodu pre úspešné zvládnutie nového školského roka. Počnúc dnešným dňom totiž ten pomalý a pokojný rytmus prázdnin a dovoleniek končí a vystrieda ho dlhodobejšie pracovné tempo ako učiteľov, tak aj vás, žiakov.

      Osobitne dnes v škole vítam najmladších žiakov našej školy, našich 24 prímanov. Stali ste sa na 8 rokov gymnazistami. Čaká tu na vás svet objavovania prírody, pochopenia zázrakov techniky, ale aj miesta človeka v ľudskej spoločnosti cez krásu a poéziu materinského jazyka, zdokonaľovanie sa v cudzích jazykov, spomienky na predkov a zvyky regiónu v predmetoch nášho školského vzdelávacieho programu. Úlohy, ktoré na Vás budú u nás kladené, určite pocítite ako náročnejšie, než tomu bolo na základnej škole. Verím však a zo srdca Vám to želám, aby ste na škole zažili len príjemné okamihy vzdelávania a aby Vaše snaženie vždy bolo ocenené úspechom.

      Vítam medzi nami aj  o niečo starších, ale u nás nových, 61 žiakov prvého ročníka štvorročného štúdia. Nie je ľahké vymeniť miesto najstaršieho žiaka ZŠ za postavenie najmladšieho žiaka štvorročného gymnázia. Pre mnohých z vás to bude ťažký súboj medzi vlastnou individualitou a prostredím, ktoré má mnoho podôb. Budete si postupne zvykať na nových spolužiakov, budete súčasťou kolektívu, ktorého kolieska nebudú spočiatku zapadať do seba. Všetci ste prišli na školu, ktorú ste si vybrali. Školu, na ktorej sa chcete cítiť dobre. Školu, ktorej veríte, že vám pomôže získať potrebné vedomosti a zručnosti využiteľné vo vašom ďalšom živote.  Chcem a so mnou aj všetci moji kolegovia, aby táto škola bola pre vás práve takou.

      Špeciálne vítam aj našich skúsených a vedomosťami ostrieľaných maturantov. Na vašich pleciach tento rok leží veľká zodpovednosť – dobre nasmerovať svoj život a čo najlepšie absolvovať dve skúšky – maturitnú skúšku a prijímacie skúšky na univerzitu. Veľmi vám držím palce, aby ste ich zvládli so cťou a aby ste pri príprave na ne mali dostatok zodpovednosti voči sebe, svojim učiteľom a rodičom.

      V tento prvý školský deň vítam aj všetkých pedagógov školy. Vybrali ste si náročné povolanie a napriek všetkému, čo sprevádza našu spoločnosť, ste mu zostali dodnes verní. Aj to je potvrdením toho, že učiteľstvo nie je pre Vás len práca, ale vychovávate celou svojou osobnosťou nehľadiac na čas, zdravie a ohodnotenie svojej náročnej a zodpovednej práce. Vaša práca je zároveň vznešená a krásna. Prajem Vám, milí kolegovia, veľa pozitívnej energie, množstvo pedagogického taktu, pevné zdravie, radosť, osobnú spokojnosť a správne odpovede na zvedavé otázky Vašich študentov.

      V našom tíme vítam aj nové posily v našom pedagogickom zbore. Mgr. Lujzu Zelezníkovú, ktorá bude vyučovať matematiku a informatiku a Ing. Ivanu Václavikovú, vyučujúcu chémie a biológie. Po rodičovskej dovolenke sa k nám vracia Mgr. Monika Pataiová, naša dejepisárka a angličtinárka. Vitajte u nás!

      Spolu nás čaká 10 mesiacov snaženia, driny, prekonávania ťažkostí, ale aj radosti z práce, nových priateľstiev a zábavy a hlavne dúfam, že to nebude 10 premárnených mesiacov.

      Vstúpme pravou nohou do školského roka 2021/2022, nech náš nový školský príbeh píše pero múdrosti s náplňou skúseností.

      PaedDr. Miriam Szántóová, riaditeľka školy