• Súťažíme o titul Ambasádorská škola
     • Súťažíme o titul Ambasádorská škola

     • Dnešná stredoškolská mládež vyrastá v Európskej únii. Čas pred ňou si nemôže pamätať. Je však dôležité, aby hlbšie porozumela tomu, prečo sa aj Slovenská republika začlenila do Európskej únie a prečo Európska únia vôbec vznikela.

      Európsky parlament ako jedna z hlavných inštitúcií Európskej únie pripravil vzdelávací program pre stredné školy Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (European Parliament Ambassador School, ďalej EPAS).

      Ide o vzdelávací program určený žiakom stredných škôl. Európsky parlament Ambasádorskej školy (EPAS) spolupracuje s Academiou Istropolitana Nova a Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku.
      Prostredníctvom aktuálnych a praktických vedomostí mladí ľudia získajú informácie o Európskej únii a o európskej parlamentnej demokracii. Cieľom nie je len získať fakty, ale aj priamu skúsenosť s európskym občianstvom. Tá je súčasťou nášho každodenného života a práve mladí ľudia môžu zmeniť budúcnosť Európy podľa vlastných predstáv.

          Naša škola tento školský rok požiadala výberovú komisiu EPAS o účasť v tomto programe. Potešilo nás, že z množstva žiadostí nás zaradili  medzi 14 vybraných stredných škôl na Slovensku.
      Počas tohto školského roka sa pokúsime urobiť všetko pre to, aby sa aj naša škola stala súčasťou aktívneho diania v EU. Podarí sa nám to spoluprácou žiakov, učiteľov, rodičov, priateľov a všetkých, ktorým záleží na budúcnosti EU.

      Každá škola v rámci programu EPAS má svojich senior ambasádorov – učiteľov a junior ambasádorov – žiakov školy, ktorí prejavia záujem o účasť v programe.
      Na stránke školy budeme postupne prinášať informácie o aktivitách v rámci programu EPAS. Okrem toho informácie o zapojení sa do programu EPAS a o EU budú aj v škole na prístupných miestach nielen pre žiakov a zamestnancov školy, ale aj návštevníkov školy.

    • Vianoce 2021
     • Vianoce 2021

     • Tento rok bol pre nás všetkých náročný, zmenil sa svet a zmenili sme sa aj my. Ostala v nás ale túžba po ozajstných Vianociach.

      Želám všetkým našim žiakom, rodičom, mojim kolegom v tejto neľahkej dobe pokojné vianočné sviatky, plné pohody, porozumenia, lásky, milosti a spokojnosti. Prajem Vám, aby ste mali možnosť vnútorne sa stíšiť a oddýchnuť si od tohto ťažkého obdobia, ľudsky aj pracovne.

      Osobitne ďakujem Vám, milí kolegovia, za to, že ste aj v tejto neistej dobe ukázali, že Vám na našich žiakoch naozaj záleží. Som Vám vďačná za váš obetavý prístup, inovatívne metódy učenia a to, ako ste si získali srdcia Vašich žiakov, i keď ste sa väčšinu času zhovárali iba cez teamsovú obrazovku.

      Ďakujem Vám za Vaše nasadenie, s akým hrdinsky čelíte novým podmienkam, často na pokraji fyzického a psychického vyčerpania.

      Prežite všetci sviatky najmä v zdraví a s tými, ktorých máte najradšej, lebo nie je dôležité, čo máme na vianočnom stole, ale to, s kým za tým stolom sedíme.

      Do nového roka Vám želám vnútornú silu, pevné fyzické a psychické zdravie, šťastie, veľa životného elánu, lásky a pochopenia.

      PaedDr. Miriam Szántóová – riaditeľka školy

    • Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka
     • Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka

     • V piatok 10. 12. 2021 sa 35 žiakov vyššieho gymnázia zúčastnilo školského kola Olympiády zo slovenského jazyka, ktoré sa tento rok uskutočnilo formou online testu. Súťažilo sa v kategórii B (1. a 2. ročník SŠ) a v kategórii A (3. a 4. ročník SŠ).

      Po týždni čakania sme sa dozvedeli oficiálne výsledky. Úspešných riešiteľov sme mali viacero. V kategórii B to boli Vratko Mančuška, Petra Ďurovičová, Laura Hodásová (SEXTA). V kategórii A sa úspešnými riešiteľmi stali Laura Hrončeková, Radovan Komora, Kristína Bartková, Emma Vrbinská (III.B) a Ema Kasáčová, Michaela Očenášová, Lenka Uhrinová, Radoslav Spodniak (III.A). Do krajského kola však postupuje len jeden najlepší. V kategórii B sa najlepšie darilo Vratkovi Mančuškovi (SEXTA) a v kategórii A nás ďalej bude reprezentovať Laura Hrončeková (III. B).

      Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za preukázané vedomosti, postupujúcim gratulujeme a prajeme veľa šťastia a úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční vo februári 2022.

    • Už je to oficiálne
     • Už je to oficiálne

     • Vo štvrtok 9. 12. 2021 riešila príma, sekunda a tercia na svojich hodinách matematiky online školské kolo matematickej Pytagoriády. Už podľa predbežných výsledkov to vyzeralo tak, že si počínali nadmieru dobre a teraz sa to potvrdilo.
      Najlepšie sa darilo našim benjamínkom, z 26 žiakov triedy príma (kategória P6) ich bolo 14 úspešných a postúpilo do okresného kola. Klobúk dole, primáni, takéto číslo sme tu ešte nemali! A kto nás teda bude ďalej reprezentovať? Robert Wereszký, Laura Capáková, Lukáš Gedai, Jakub Trapl, Laura Hriňová, Dávid Poliak, Kristián Kmeť, Jakub Durec, Daria Hlinková, Sofia Trochová, Zita Habodász, Martin Kriška, Lukáš Filipiak a Dustin Ferencz. Prví štyria z nich dosiahli navyše ozaj vysoké skóre – nad 20 bodov!

      Ani sekunda (kategória P7) nás nesklamala – do okresného kola postupuje 7 úspešných riešiteľov tejto triedy: Ema Lajgútová, Barbora Dorota Bellová, Marek Spodniak, Denis Bodor, Tamara Ulická, Lilli Sofia Lojková a Marko Priadka.

      V tercii (kategória P8)boli tento rok asi veľmi ťažké úlohy, takže bol úspešný len jeden jediný riešiteľ, s krásnymi 26 bodmi postúpil do okresného kola Pavol Bednář.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich usilovnú prácu, úspešným riešiteľom gratulujeme a držíme palce do okresného kola.

    • Chemický labáčik
     • Chemický labáčik

     • Vedeli ste, že obyčajná morská voda obsahuje len okolo 3,5% soli, zatiaľ čo Mŕtve more až 10x viac? Počas dištančného vyučovania sa na zloženie slanej vody Mŕtveho mora či Veľkého soľného jazera pozreli naši žiaci z I.A a I.B.

      V rámci hodín chémie mali za úlohu prípravu domáceho labáčika, keď si vyskúšali naimitovať roztoky s podobným zložením ako spomínané moria a jazerá. Vďaka nadobudnutým vedomostiam z prezenčného vyučovania, si zopakovali všetky poznatky o voľnej kryštalizácii, a to pozorovaním podmienok, pri ktorých sa im odparovala voda zo soľného roztoku. Sledovali, aké kryštáliky soli im vzniknú a aké zaujímavé útvary dokáže soľ vytvoriť. Vyšlo im to naozaj krásne, čo poviete?

    • Záverečník
     • Záverečník

     • Milí čitatelia,
      presne pred rokom som sa vám prihováral takto v záverečníku 5. vydania Gymkovín. Bolo špeciálne tým, že bolo prvé, ktoré sme vydali online formou. Aj keď sme si v úvode mysleli, že to bude len dočasné riešenie, osvedčilo sa nám a Gymkoviny sme zverejňovali aj naďalej v elektronickej podobe.

    • "Byť eko a byť v škole nás baví"
     • "Byť eko a byť v škole nás baví"

     • Ďakujeme Nadácii Slovenskej sporiteľne za podporu nášho projektu „Byť eko a byť v škole nás baví“

      Ovplyvnení reklamou nakupujeme veci, ktoré vôbec nepotrebujeme. Na skládky vyhadzujeme veci, ktoré by ešte mohli poslúžiť a ktoré by sa dali využiť na niečo iné. Naše ekomyslenie končí pri separovaní plastov. Chceme to zmeniť!

      S podporou našich pedagógov zorganizujeme štyri školské workšopy. V rámci nich pripravíme SWAP - výmenu oblečenia a elektroniky, vyrobíme si prírodné a znovu použiteľné obaly z vosku, lampáše z plechoviek a sklených fliaš, mydlá, ekopracie prášky a ekoaviváže. Na škole zavedieme šetrný pitný režim použitím Sodastreamu. Workšopy budú mať jedno spoločné - opätovné použitie a obmedzenie zbytočnej a neeokologickej spotreby. Budeme sa učiť spolu na našom školskom dvore J

      Nadácia Slovenskej sporiteľne podporila spoločný projekt Terezky Hanzlovičovej z I.A, jej maminky a projektového tímu GIKu na podporu environmentálnych a vzdelávacích aktivít na našej škole.

      Veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na spoločné tvorivé aktivity.

    • Opýtali sme sa
     • Opýtali sme sa

     • Najnovšie číslo nášho školského časopisu nie je výnimkou, preto vám aj v siedmom vydaní prinášame ďalší rozhovor so zamestnancom nášho gymnázia. Tentokrát sme vyspovedali obľúbeného učiteľa slovenského jazyka a literatúry a občianskej náuky, pána profesora Ticháčka.

    • 10. december – Deň ľudských práv
     • 10. december – Deň ľudských práv

     • Desiaty december je každoročne Dňom ľudských práv (Human Rights Day). Bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 1950 ako pripomienka prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948.

      "Ľudské práva sú univerzálne a večné. Sú nedeliteľné. Nie je možné vybrať si jedno právo na úkor iného spomedzi práva občianskeho, politického, ekonomického, sociálneho či kultúrneho. Deklarácia vzdáva dnes hold obhajcom ľudských práv, ktorí riskujú svoje životy, aby chránili životy iných ľudí v podmienkach narastajúcej nenávisti, rasizmu, netolerancie a represie. V súčasnosti, viac ako kedykoľvek predtým, je naša povinnosť absolútne jasná: musíme sa postaviť na obhajobu ľudských práv - pre všetkých a všade na svete," zdôraznil generálny tajomník OSN António Guterres.

      Všeobecná deklarácia ľudských práv obsahuje 30 článkov, ktoré sa týkajú rovnoprávnosti všetkých ľudí, ich nároku na život, slobodu a osobnú bezpečnosť, ich práva na vlastníctvo majetku, na vlastné názory a vyznanie, ako aj práva slobodne sa zúčastňovať na kultúrnom živote spoločnosti. Význam deklarácie spočíva predovšetkým v tom, že je prvým uceleným vyjadrením požiadavky medzinárodnej komunity na vytvorenie zoznamu základných ľudských práv a slobôd, ktoré by boli priznané všetkým ľuďom na celom svete. V preambule sa štáty hlásia k univerzálnemu uznaniu a hlavne dodržiavaniu vymenovaných práv a slobôd.

      10. december slúži ako oslava ľudských práv, ale rovnako v tento deň poukazujeme na prípady ich porušovania. Tento deň je tiež dňom udeľovania Nobelovej ceny za mier v Oslo (Nórsko).

    • Gratulujeme žiakom úspešným v matematickej súťaži ATTOMAT
     • Gratulujeme žiakom úspešným v matematickej súťaži ATTOMAT

     • Vo štvrtok 9.12.2021 prebehlo druhé kolo celoštátnej matematickej súťaže ATTOMAT. Napriek tomu, že sa jej mohol zúčastniť každý, odvahu a chuť tak spraviť, našlo v sebe iba osem žiakov našej školy. Veď komu by sa chcelo večer po náročnom online vyučovaní ešte hodinu intenzívne počítať?! Najmä keď ten deň mali chlapci z prímy a tercie už jednu súťaž za sebou – doobeda riešili Pytagoriádu, a to veľmi úspešne!

      Úlohy v súťaži ATTOMAT boli v dvoch stupňoch náročnosti. Tie jednoduchšie riešili „mladší“ – žiaci z prímy. Všetci ostatní riešili náročnejšie úlohy – určené „starším“.

      Hoci tento krát sa žiadnemu nášmu reprezentantovi nepodarilo dosiahnuť na medailu, viacerí k tomu nemali až tak ďaleko.

      V kategórii mladších exceloval primán Jakubko Trapl, ktorý správne vyriešil 18 z 20 úloh. Nasledoval ho Robko Wereszký s 15-timi správne vyriešenými úlohami.

      V kategórii starších sa najlepšie darilo Palinovi Bednářovi z tercie a Jurkovi Laššákovi z kvarty, ktorí so svojimi 17 bodmi z 20 predbehli dokonca aj ďalšiu úspešnú žiačku našej školy Klaudiu Zacharovú zo septimy (15 bodov).

      Okrem vyššie uvedených treba pochváliť aj prváka Dominika Ramžu, kvartánku Sáru Holubekovú a primána Lukáša Gedaia. Hoci z rôznych (v prípade Lukáša aj technických) dôvodov mali menej bodov ako tí vyššie uvedení žiaci, za svoj výkon sa rozhodne nemusia hanbiť.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za prejavené úsilie, gratulujeme k úspechu a želáme veľa chuti do ďalšieho kola, ktoré sa uskutoční vo februári 2022.

    • Nástupca Hubbla
     • Nástupca Hubbla

     • Obrázok, na ktorom je satelit, doprava

Automaticky generovaný popis Do tých čias, keď bol do vesmíru vypustený prvý, Hubblov vesmírny teleskop, sme používali teleskopy na zemskom povrchu, ktoré však nevideli veľmi ďaleko. Jeho vynesenie na obežnú dráhu v roku 1990 tento problém vyriešilo, aj keď spočiatku vedci nevedeli, čo od neho môžu očakávať. Bol to ale rozhodne veľký prelom, ktorý pomohol študovať vesmír, o akom sa nám dovtedy nesnívalo. Po čase sa však prišlo na to, že ani tento, vtedy výkonný teleskop, nebude postačovať. Vedci chceli vidieť ešte viac do hlbín nekonečného kozmu. Od 90-tych rokov sa vypustilo mnoho rôznych iných vesmírnych ďalekohľadov, no ani jeden z nich nie je schopný toho, čoho bude nový James Webb Space Telescope (JWST).

    • Kocky sú hodené ...
     • Kocky sú hodené ...

     • Študenti našej septimy začali na matematike preberať stereometriu. Pamätáte si na ňu z vašich stredoškolských čias?

      Znamená to, že máte v zošite načrtnutých minimálne 30 kociek 😅 My však máme 3D laboratórium, a preto by ho bola škoda nevyužiť. Úloha bola jasná: "Navrhni model šablóny kocky, ktorá by pomohla Tvojim spolužiakom pri rysovaní."

      A ako to dopadlo?

      Pozrite!

      Každý septimán si pod stromčekom nájde takýto darček 🎄🎄🎄

      Za nápad ďakujeme našej kolegyni Lujze Zelezníkovej.

      Súbor STL na šablónu vytvoril Martin Vaľo a vďačne ho poskytneme každému záujemcovi.

    • Diskusia junior ambasádorov k blížiacemu sa Medzinárodnému dňu ľudských práv
     • Diskusia junior ambasádorov k blížiacemu sa Medzinárodnému dňu ľudských práv

     • Sacharovovu cenu za slobodu myslenia udeľuje Európsky parlament pravidelne už od roku 1988. Cena pomenovaná po sovietskom fyzikovi a politickom disidentovi Andrejovi Sacharovovi je udeľovaná jednotlivcom a organizáciám obhajujúcim ľudské práva a základné slobody.

      Každoročne sa odovzdáva okolo 10. decembra, čím si Parlament pripomína podpis Všeobecnej deklarácie ľudských práv členmi OSN v roku 1948. Tohtoročným laureátom Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu za slobodu myslenia sa stal ruský opozičný politik a protikorupčný aktivista Alexej Navaľnyj.

            Diskusie o Sacharovovej cene 2021 sa zúčastnili aj naši junior ambasádori. Účastníci, medzi ktorými bol aj slovenský  europoslanec Ivan Štefanec, riešili otázky, ako boj za ľudské práva u jednotlivcov, situácia afgánskych žien, extrémizmus u nás a vo svete, situácia na poľsko-bieloruských hraniciach, riešenie problému ľudských práv na pôde Európskeho parlamentu. Študenti sa dozvedeli veľa užitočných informácií, diskusia bola veľmi plodná, zaujímavá.