• Olympiáda kritického myslenia
     • Olympiáda kritického myslenia

     • OLYMPIÁDA KRITICKÉHO MYSLENIA - súťaž, ktorá má za úlohu zvýšiť informačnú a mediálnu gramotnosť mladých ľudí, stredoškolákov. Zapojili sa do nej aj žiaci našej školy. Preukazovali svoje schopnosti v oblasti vyhľadávania a overovania informácií, posudzovali dôveryhodnosť uvedených správ a ich úlohou bolo tiež sformulovať vlastné argumenty na určené témy. Veríme, že účasť v súťaži im pomôže aj v budúcnosti pri identifikácii rôznych konšpirácií, dezinformácií a falošných správ najmä na sociálnych sieťach. V dnešnej dobe sú takéto kompetencie veľmi potrebné.

      Olympiády sa zúčastnili Daniel Kurák, Ladislava Rízová (obidvaja IV.A) a Laura Juráková (I.A) Najlepšie umiestnenie dosiahol Daniel Kurák, ktorý medzi niekoľkými stovkami súťažiacich skončil na krásnom 23. mieste. Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Medzinárodný deň komplimentov
     • Medzinárodný deň komplimentov

     • Všetci občas potrebujeme zažiť príjemný pocit zvláštnosti a dôležitosti. K tomuto pocitu nám často pomôže úprimný kompliment, ktorý vyvolá úsmev na tvári, pomôže človeku nadobudnúť sebavedomie, úctu k sebe, ale aj úctu k druhým. Týmto vyjadrením vyzdvihujeme niečo, čo sa nám na danej osobe páči. Či je to vzhľad, oblečenie, úprava zovňajšku, účes, ale aj jeho správanie a dobré vlastnosti.

      Nešetrite milými slovami! Komplimenty sú príjemnou súčasťou života každého z nás - a mimoriadne potešia každého človeka.

      24. januára si ich môžu užiť ešte o niečo viac. Tento deň je totiž Medzinárodným dňom komplimentov.

      Vznikol v roku 1998 na základe iniciatívy Američaniek Kathy Chamberlin z Hopkintonu v štáte New Hampshire a Debby Hoffman z Concordu v New Hampshire. V tento deň by mal každý vyjadriť kompliment aspoň piatim ľuďom, a tak vyzdvihnúť to, čo na osobe oceňuje.

      Komplimenty a pochvaly posilňujú a upevňujú vzťahy medzi nami. Možno sa to nezdá, ale komplimenty zväčšujú okruh našich priateľov. Ľudia sa radi obklopujú tými, s ktorými sa cítia dobre. Nič neurobí človeka spokojnejším so samým sebou, ako pravidelné, pozorné a starostlivé komplimenty prichádzajúce od jeho najbližšieho okolia. Čím skôr začnete veriť tomu, že si kompliment zaslúžite, tým jednoduchšie ho prijmete a urobí vám radosť.

      Základné pravidlo je – komplimenty musia byť úprimné! A tiež zaslúžené. Ak niekomu budete tvrdiť, aký je skvelý futbalista a dotyčný pritom nerozozná loptu od hokejky, bude mu úplne jasné, že klamete. Alebo ešte horšie, že ho chválite z ľútosti. Ak dávate kompliment tvárou v tvár, udržujte očný kontakt.

      Najúprimnejšie je pochváliť človeka z očí do očí vo chvíli, keď sa naskytne príležitosť na vyjadrenie komplimentu. Nie je na čo čakať. Niekedy môžete byť aj trochu kreatívni. Zapojte svoju fantáziu – pustite výstižnú pesničku, potešte čokoládou so zaujímavým odkazom alebo prekvapte drobnou pozornosťou. Stačí dať maličkosť, ktorá poteší každého.

      Komplimenty radi dostávame a mnohí ich aj s obľubou rozdávame. Napriek tomu umenie chváliť nie je niektorým ľuďom prirodzené. Kompliment by mal byť konkrétny a špecifický, fajn je vyhnúť sa povrchnosti. Namiesto: „Krásne šaty!“ skúsme pochvalu vyladiť detailmi ako: „Strih šiat kopíruje dokonalosť tvojej postavy...“ či „Farba šiat zvýrazňuje krásu tvojej pokožky...“ Aj tón hlasu, úsmev či gestá sú dôležité a podporia nefalšovanosť a pozitívne prijatie komplimentu.

      Aj prijímať komplimenty sa treba naučiť. Je to takisto kumšt, pretože nie všetkým je prílišná pozornosť okolia príjemná.

      Vysloviť kompliment nás nič nestojí a pritom má veľký význam v medziľudských vzťahoch. Vyslovujme ho preto pri každej príležitosti. Začnime už dnes, možno urobíme niekoľkým ľuďom radosť a prispejeme k tomu, aby bol tento svet šťastnejší. Kompliment teda nie je umelo vytvorené tvrdenie, ktoré sa chytro snažíte vymyslieť. Je to pravdivý výrok o situácii, ktorú postrehnete a máte chuť vysloviť. Tak hurá na to! Nájdime si aj my čas, nielen 24. januára, ale aj vo všedné dni, na pochvalu či kompliment ľuďom okolo nás. Na ich tvárach hneď zbadáte, že to naozaj funguje...

       

    • V okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku sme opäť bodovali
     • V okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku sme opäť bodovali

     • Dňa 13. januára 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Naši najlepší jazykári si tak mohli zmerať sily s víťazmi ostatných škôl v okrese Rimavská Sobota.

      Kvôli nepriaznivým podmienkam súťaž prebiehala online formou. Žiaci mali možnosť ukázať svoje vedomosti z cudzieho jazyka v oblasti počúvania a čítania s porozumením, ako aj gramatiky. Žiaľ, ústna forma sa neuskutočnila, a tak súťažiaci prišli o najzaujímavejšiu časť tejto súťaže – interakciu s porotou.

      Ako aj po iné roky, aj teraz sa ukázalo, že výučba jazykov na Gymnáziu Ivana Kraska-Ivan Krasko Gimnázium je na veľmi vysokej úrovni. Svedčia o tom umiestnenia našich žiakov v jednotlivých kategóriách. V náročnej konkurencii všetkých základných a stredných škôl z okresu sme uspeli naozaj veľmi pekne.

      V okresnom kole máme troch zlatých víťazov. Vo svojich kategóriách sa na 1. miestach umiestnili:                   Samuel Murárik (Kategória 1B) z KVARTY
      Bereniké Borosová (Kategória 2A) z I.C
      Michael Lalík (Kategória 2B) z III.B

      Ema Zagyiová z III.A triedy sa v kategórii 2C2 napriek problémom s technikou umiestnila na krásnom 2. mieste a náš SEKUNDÁN Peter Haás obsadil v kategórii 1A 4. miesto.

      Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme im za naozaj ukážkovú reprezentáciu školy. Víťazom prajeme v krajskom kole v Banskej Bystrici veľa úspechov a držíme im palce.

                                                                                         PeadDr. Erika Kuszová, vedúca PK JaK

    • Školské kolo biologickej olympiády
     • Školské kolo biologickej olympiády

     • V utorok 11. januára 2022 sa na našej škole konalo školské kolo Biologickej olympiády v kategórii C –TP pre žiakov 8. - 9. ročníka ZŠ a pre ekvivalentné triedy osemročných gymnázií. Z našej školy sa školského kola zúčastnili štyria súťažiaci - Pavol Bednář (Tercia), Sofia Szántóová, Stella Nagyferenczová a Sofia Šillingová (všetky z Kvarty). Úlohy súťažiacich poriadne potrápili a preverili ich vedomosti. Všetci štyria žiaci sú úspešnými riešiteľmi, avšak len prví dvaja postupujú do okresného kola, a to Pavol Bednář /Tercia/ a Sofia Szántóová /Kvarta/.
      Všetkým zúčastneným srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov.
      Ivana Václaviková