• Prechod na dištančné vzdelávanie
     • Prechod na dištančné vzdelávanie

     • Dávam  do pozornosti zatiaľ zverejnené informácie z MŠVVaŠ SR.
      Od pondelka 12.10.2020 prechádzajú na dištančné vzdelávanie žiaci KVINTY a SEXTY osemročného gymnázia a prvého až štvrtého ročníka štvorročného gymnázia.

      Všetky detailné pokyny Vám budú zaslané po zverejnení ministerstva cez Edupage.

      • Zrušené po novom budú krúžky, lyžiarske a plavecké kurzy, výlety, skupinová výučba v ZUŠ, exkurzie mimo škôl.
      • Stredné školy prejdú na dištančné vzdelávanie. Čo sa týka osemročných gymnázií, otvorené budú ročníky, ktoré korešpondujú s ročníkmi na ZŠ, teda prvé štyri: Príma, Sekunda, Tercia, Kvarta

      Žiadam žiakov o rešpektovanie pokynov vyučujúcich počas dištančného vzdelávania zabezpečeného aj online formou a zodpovedné správanie sa počas núdzového stavu. 

      PaedDr. Miriam Szántóová
      riaditeľka školy

    • Usmernenie MŠVVaŠ k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19
     • Usmernenie MŠVVaŠ k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

     • Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy neodporúča realizovať:

      • organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou
      • organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. stužková, venčeky, besiedky a pod.)
      • krúžkovú činnosť pre deti a žiakov.

      Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa  bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy odporúča nasledovné aktivity realizovať dištančnou formou:

      • rodičovské združenia
      • zasadnutia rady rodičov, rady školy a pod.
      • všetky zasadnutia a stretnutia študentských organizácií (študentský parlament, študentský senát, rady študentov a iné)

      Telesná a hudobná výchova sa nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy, odporúča realizovať len teoretickou formou.

      Predmetné usmernenie je platné a účinný po dobu, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

    • Dobrovoľnícky týždeň (16.-23.9.) - príbehy dobrovoľníkov z našej školy (5.časť)
     • Dobrovoľnícky týždeň (16.-23.9.) - príbehy dobrovoľníkov z našej školy (5.časť)

     • VRATKO MANČUŠKA 

      Ako dobrovoľnícky cieľ v DofE som si zvolil zvýšiť povedomie žiakov základných škôl o ľudových zvykoch, tradíciách a samozrejme o ľudových nástrojoch, ktoré sa využívali v minulosti. Podarilo sa mi navštíviť štyri školy, ale korona mi túto činnosť nedovolila dokončiť. Musel som dobrovoľnícku oblasť v DofE dokončiť s iným cieľom. Začal som pomáhať starším susedám v bytovke.

      V úvode som sa tešil z toho, že svoje skromné znalosti, ktoré vychádzali skôr z mojej záľuby, môžem odovzdať iným. Priznám sa, že som mal obavu, či ich to bude vôbec zaujímať. No už po prvom stretnutí som pochopil, že to zmysel má. Pomocou DofE som sa s dobrovoľníctvom bližšie spoznal a uvedomil som si, že mnoho aktivít, ktoré som aj doteraz robil, s ním mali veľa spoločného. Do budúcna by som určite chcel v tejto činnosti pokračovať a nebudem sa brániť novým výzvam.

       

      LAURA HODÁSOVÁ a ALŽBETA ĽUPTÁKOVÁ

      V rámci dobrovoľníctva sme sa spolu s Laurou Hodásovou zamerali na sociálne problémy našej generácie, o ktorých sa bežne nehovorí - o tlaku spoločnosti, sociálnych sieťach, problémoch v rodine, škole a vzťahoch. Projektom sme chceli ostatných vyzvať, aby o svojich problémoch hovorili a dať im najavo, že nie sú sami a môžu požiadať o pomoc, keď im je ubližované a že sa nemusia hnať za dnešným “perfekcionalizmom”, ktorý nám je každodenne prezentovaný na sociálnych sieťach. 

      Alžbeta: Pri tomto projekte som sa naučila inak spracovať svoje myšlienky o osobnejších témach. 

      Laura: Dobrovoľníctvo mi dalo iný pohľad na svet. Naučila som sa, že za niektoré veci nemusím nič dostať. Neviem, či by som sa viac venovala dobrovoľníctvu, ale keby bolo niečo, čo by sa mi naozaj páčilo, tak by som do toho určite išla.

       

      BORIS DAŇUŠ

      V rámci dobrovoľníctva v DofE som navštevoval domov dôchodcov. Uvedomil som si, aké je dôležité tráviť čas so starými ľuďmi. Každá návšteva im robí neskutočnú radosť. 

    • Dobrovoľnícky týždeň (16.-23.9.) - príbehy dobrovoľníkov z našej školy (4.časť)
     • Dobrovoľnícky týždeň (16.-23.9.) - príbehy dobrovoľníkov z našej školy (4.časť)

     • NAĎA MIHÁĽOVÁ

      učí chémiu a matematiku, ale popri tom už roky dobrovoľne pomáha svojej komunite. Založila Ženský inštitút tvorivosti, Univerzitu Buch a spoluorganizovala Letný tábor talentov. 

      Vždy som túžila spojiť ženy v Rimavskej Sobote. A tak sme sa pred 6 rokmi asi šesť žien začali  stretávať a založili sme si Ženský inštitút tvorivosti. Zložili sme sa na materiál a stretli sa v masážnom salóne kamarátky. Vždy, keď niekto z nás mal voľný priestor, poskytol nám ho na naše tvorivé aktivity. To prešlo do formy, ktorú máme dnes. Máme 40 aktívnych členiek rozdelených na 3 skupiny. Získali sme vlastné priestory v Mestskom kultúrnom stredisku a Ženský inštitút takto pokračuje.” 

      Naďa Miháľová ďalej organizovala spolu s Danom Csúrom Letný tábor talentov (LTT).

      “Na LTT sme mali účastníkov rôzne starých a z rôzneho prostredia. Učili sme ich zručnostiam, ktoré v škole bežne nezískajú - ako zaujímavo prezentovať, etiketa, manažérske zručnosti a skúsili si natočiť vlastnú videoprezentáciu. Tiež sme na tábore malil asistovaný obed. Jedlo bolo podávané v maličkých porciách aj s návodom, ako ho správne jesť.”

      Na univerzite BUCH, ktorú Naďa založila, sa každý mesiac stretnú 7-15 roční so záujmom prepájať vedu a umenie. Túto jeseň začína zimný semester 5. ročníka.

      Napriek tomu, že sa Naďa Miháľová venuje týmto aktivitám bez nároku na odmenu, získava z nich mnoho. “Dobrý pocit po odvedenej činnosti a to, čo ti dajú ľudia, je tež svojim spôsobom odmena. Nebudem klamať, nerobím to čisto nezištne - ja z toho mám veľa - nápady, kontakty, lepšie sa cítim. To ma motivuje a nemusím sa do týchto činností vôbec nútiť.”

      Prečo by mladí ľudia mali dobrovoľničiť? “Cez dobrovoľníctvo stretneš veľa nových ľudí a spoznáš ich na úplne novej úrovni. Tiež získaš nové pohľady na vec, nebudeš zahľadený len do svojho odboru. Budeš mať výhodu pri hľadaní práce - v budúcnosti kvôli rozvoju technológií zanikne veľa pracovných pozícií. Ostatnú najmä tie, kde je potrebná kreativita a schopnosť rozumieť ľuďom. No a práve tieto zručnosti ti dobrovoľníctvo pomáha rozvíjať.”

       

    • Dobrovoľnícky týždeň (16.-23.9.) - príbehy dobrovoľníkov z našej školy (3.časť)
     • Dobrovoľnícky týždeň (16.-23.9.) - príbehy dobrovoľníkov z našej školy (3.časť)

     • ÚSMEVÁČKY

      Jedno gymnázium a v ňom štyri dievčatá, ktorých životy sa jedného dňa preplietli. Všetky sa totiž dozvedeli o nábore na Úsmev ako dar. Či už z plagátikov rozvešaných po škole, od učiteľa občianskej náuky alebo od spolužiačky. Tri nádejné psychologičky a jedna budúca učiteľka rozmýšľali, či skúsia prácu s deťmi a budú pomáhať iným. Niektoré váhali, no nakoniec ich prilákalo sľúbené občerstvenie. 🍰🍪 Alebo možno osud? Ak si vtedy neboli isté, či je to to, čo chcú naozaj robiť, prvé stretnutie s deťmi ich v tom utvrdilo. 👍 A aj keď to možno nečakali, chceli to robiť ďalej a ešte častejšie.

      ✅Na prvom teambuildingu pre dobrovoľníkov stretli veľa nových úžasných ľudí a zamilovali si dobrovoľníctvo v Úsmeve ešte viac. Tie štyri baby sme my. Laďa, Melissa, Tereza a Sofi. Plus je tu ešte Julka, ktorá nás Úsmev zatiahla.

      ✅Spolu, a zároveň každá sama, si prešli dlhou cestou a už nie sú tými istými osobami, ktorými boli pred desiatimi mesiacmi, keď začínali. Úsmev im toho dal veľa. Vystúpili zo svojej komfortnej zóny, získali sebavedomie, zistili, že zabaviť sa dá aj iným spôsobom. Pomáha im pripraviť sa na budúcnosť aj mimo vyučovania. Mávajú prednášky zo psychológie, učia ich, ako lepšie pracovať a komunikovať s deťmi. No najviac ich učia samotné deti. ❤️Na táboroch sú práve ony tie, čo sú s nimi neustále.

      👍"Možno máme vďaka tomu niekedy za sebou minimum spánku a menej času pre seba, no sme šťastnejšie, slobodnejšie a plné života viac, ako kedykoľvek predtým. Pretože deti vám dajú lásku, vedia ju dať inak ako ostatní. Nemali by sme preto zabúdať, že to ony sú tým čo tu zostane po nás, a to čo im predáme, taká bude naša budúcnosť."

      👏👏👏 tlieskame, dievčatá!

    • Dobrovoľnícky týždeň (16.-23.9.) - príbehy dobrovoľníkov z našej školy (2.časť)
     • Dobrovoľnícky týždeň (16.-23.9.) - príbehy dobrovoľníkov z našej školy (2.časť)

     • BEÁTA BALCIAROVÁ,

      učiteľka prírodovedných predmetov, otvára svoje srdce ľuďom, ktorí to potrebujú.

      “Asi dvadsať rokov som pôsobila v občianskom združení Slnko pre všetkých, ktoré pomáha hendikepovaným deťom. Našim cieľom bolo pomôcť im zaradiť sa do spoločenského života. Organizovali sme pre ne rôzne tábory, recitačné alebo spevácke súťaže, program na Mikuláša a tiež sme materiálne podporovali nemocnice. Keď som sa stala predsedníčkou tohto občianskeho združenia, začali sme podporovať aj nadané deti.

      Aj na škole som mala niekedy dávnejšie krúžok Humanitas, v rámci ktorého sme robili rôzne dobrovoľnícke činnosti. Napríklad sme chodili pomáhať do nemocnice. Myslím, že žiakom táto činnosť robila radosť. A venujú sa tomu aj doteraz.”

      V súčasnosti na škole koordinuje rozvojový program pre mládež DofE (Duke of Award), v rámci ktorého sa zapojení študenti venujú aj dobrovoľníctvu.

      Beáta Balciarová je srdcom dobrovoľníčka, pretože už od malička cítila potrebu pomáhať. A dobrovoľníctvo jej tiež veľa dáva. “Išlo to zo mňa. Realizujem sa tak, keď vidím, že som niekomu pomohla, že som posunula projekt niekam, že som mohla vyjadriť svoj názor. Dobrovoľníctvo mi dáva pocit naplnenia, užitočnosti.”

      Mali by mladí dobrovoľničiť? “Ja vnímam dobrovoľníctvo ako občiansku povinnosť. Pomôže to komunite a aj človeku samému. Môže cezeň nájsť hlbší zmysel.”

    • Dobrovoľnícky týždeň (16.-23.9.) - príbehy dobrovoľníkov z našej školy (1.časť)
     • Dobrovoľnícky týždeň (16.-23.9.) - príbehy dobrovoľníkov z našej školy (1.časť)

     • SOFIA KLEMENTOVÁ

      “Moja cesta k dobrovoľníctvu bola spontánna. Od malička som bola vychovávaná, že pomáhať sa má bez nároku na odmenu. Keď som sa zapojila do prvej spolupráce dobrovoľníctva v Slovenskom Červenom kríži, vôbec som si neuvedomovala, že by som za to mala niečo dostávať. Popravde, niekedy mi táto vlastnosť uškodila hh, ale to je na inokedy. Jednou z mojich hlavných priorít je pomáhať ľuďom po akejkoľvek stránke. Nakoľko sa však chystám na štúdium medicíny, dobrovoľníctvo v SČK mi prišlo veľmi obohacujúce. Okrem toho, že ma to napĺňa, učím sa popritom mnoho nových vecí, či už v oblasti prvej pomoci a záchranárstva alebo v sociálnej pomoci slabším. Dokonca občas rozvíjam aj svoju kreatívnu stránku pri tvorbe plagátov či letákov na rôzne akcie. Moje pôsobenie v SČK spočíva totižto v rôznych činnostiach. Či už účasť na záchranárskych službách na malých akciách mesta, alebo organizovanie zbierok a rôznych benefičných akcií. 

      Po roku zapojenia sa k červenokrižiakom som dostala taktiež úplne spontánnu ponuku robiť dobrovoľníčku v nemocnici na pediatrií. Túto ponuku som si všimla už pár rokov dozadu, avšak kvôli vekovej hranici som sa jej nemohla zúčastniť, čo ma vtedy dosť mrzelo. Pôsobiť v lekárskom prostredí je pre mňa skutočne príjemný pocit, haha. Preto som túto ponuku prijala bez mihnutia oka. Zapojila som sa teda do projektu Krajší deň. Raz týždenne chodím za deťmi, ktoré musia zostať v nemocnici na pár dní, aby som im spríjemnila chvíle počas ich pobytu. Hráme sa rôzne hry, čítam im knihy alebo sa len tak rozprávame. Je to skutočne zábava a veľmi zaujímavé počúvať niektoré príbehy. Okrem toho sa učím, ako pristupovať k detským pacientom počas choroby a tiež prekračovať hranicu komfortu, ak sa medzi mnou a pacientom naskytne jazyková bariéra. Naučilo ma to vynájsť sa v každej situácií. Skutočne som za tieto príležitosti nekonečne vďačná, pretože ma to napĺňa, rozvíja a robí šťastnou. Som rada, že aj kvôli mne môžu mať decká v nemocnici ,,krajší deň” a ľudia v núdzi kvalitnejší život. 

      Myslím si, že každý z nás by sa mal zapojiť do akéhokoľvek dobrovoľníckeho projektu. V dnešnej dobe totižto málokto spraví niečo za ,,nič”. V skutočnosti to však za nič nie je. Naučí vás to oveľa viac než akékoľvek hmotné odmeny. Okrem toho si myslím, že ľudia popri tejto práci nadobudnú viac empatie a pokory. 

      Dobrovoľníkov na Slovensku asi veľa nie je, ale viem, že každým rokom sa počet zapojených zvyšuje, vznikajú nové projekty a organizácie, čo ma veľmi teší. Myslím si, že práve takéto projekty, môžu pomôcť naučiť ľudí nezištne pomáhať.

    • Podpredseda BBSK poďakoval učiteľom
     • Podpredseda BBSK poďakoval učiteľom

     • Podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja poďakoval učiteľom stredných škôl a gymázií, majstrom odborného výcviku a vychovávateľom v školských internátoch z celého kraja za dlhoročnú prácu a prínos v práci s mládežou.

      Oceňovanie pedagogických zamestnancov pri príležitosti ich odchodu do dôchodku sa konalo po druhý raz, tento rok si ocenenie vyslúžilo spolu 52 pedagogických zamestnancov. Z našej školy boli tentokrát ocenené pedagogičky Mgr. ildikó Csernoková a Mgr. Ľudmila Beracková. Ďakujeme za celoživotnú prácu pre generácie žiakov našej školy. 
      „Bol by som veľmi nerád, ak by ste nadobudli pocit, že vaše skúsenosti a názory nie sú viac potrebné, že o ne nie je záujem. Pretože to tak nie je. Vy ste tí, ktorí nás – skúsenosťou mladších – dokážu varovať pred chybami a skratkovitými riešeniami prinášajúcimi krátkodobé blaho, no dlhodobú strasť," spomenul v príhovore vicežupan.

    • Jazyková škola 2020/2021
     • Jazyková škola 2020/2021

     • Aj keď ste mnohí neboli cez toto leto v zahraničí, určite viete, že v cudzej reči sa stále musíme zdokonaľovať. 

      Alebo sa cítite na hodinách cudzieho jazyka v škole neistí a máte trému rozprávať?

      Potrebujete iba docvičiť gramatiku či počúvanie?

      Chcete zvýšiť svoje šance na pracovnom trhu a nájsť si slušné zamestnanie tým, že sa jazykovo dovzdelávate?

      Urobte niečo pre seba a zapíšte sa do jazykovej školy s najnižším školným v meste.

      Zápis sa blíži – chystáme ho v prvej polovici septembra.

       

      Naša aktuálna ponuka kurzov na školský rok 2020/2021:

      • základný kurz 1. ročník (pre úplných začiatočníkov) – anglický, nemecký, francúzsky a ruský jazyk;
      • základný kurz 2. ročník (pre falošných začiatočníkov) – anglický a nemecký jazyk (po úspešnom ukončení – osvedčenie na úroveň A2);
      • stredný kurz 1. a 2. ročník (pre mierne pokročilých) – anglický a nemecký jazyk (po úspešnom ukončení – osvedčenie na úroveň B2-1);
      • prípravný kurz na základnú štátnu záverečnú skúšku (pre pokročilých) – anglický a nemecký jazyk (po úspešnom ukončení – osvedčenie na úroveň    B2-2);
      • seniorský kurz s pomalším tempom výučby (pre začiatočníkov) – anglický a nemecký jazyk;
      • firemné jazykové kurzy v priestoroch vašej firmy  (cena dohodou).

                                 

      Ceny kurzov (2x2 hodiny týždenne) na celý školský rok:

      • Pre dospelých 210 € (čo je približne 1,50 € za 1 vyučovaciu hodinu. Školné  je možné uhradiť v dvoch splátkach /september, február/.
      • Pre žiakov poskytujeme zľavnené školné 100 € (0,71 € za 1 vyučovaciu hodinu). Cena platí pre žiakov základných a stredných škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy a vzdelávacieho poukazu.
      • Zápisné: 5 € žiaci a 10 € dospelí.

      Zápis na školský rok 2020/2021 bude prebiehať v termíne od 03.09.2020 do 11.09.2020 od 08.00 do 16.00 hod./ kancelária hospodárky školy, č. dv. 21/.  V týchto termínoch sa môžu zapísať poslucháči, ktorí chcú pokračovať v štúdiu v školskom roku 2020/2021 a úplní začiatočníci bez testovania jazykových znalostí.

      V prípade, že sa chcete prihlásiť do iného ako 1. ročníka, je súčasťou zápisu aj tzv. zaraďovací test, ktorý je podmienkou zápisu do vyššieho kurzu. Testovanie bude prebiehať v dňoch 10.09.2020 a 14.09.2020 od 14.15 hod. do 15.30 hod. v budove Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium Rimavská Sobota na Ulici P. Hostinského 3.

      Bližšie informácie nájdete na www.gymrs.sk alebo osobne od 14.00 – 16.00.

      Kontakty: gymikrs@gmail.com, ekuszova@gymrs.sk, tel.: 047/ 56 24 171, 047/ 56 21 471.

    • Príhovor riaditeľky školy k začiatku školského roka 2020/2021
     • Príhovor riaditeľky školy k začiatku školského roka 2020/2021

     • Ctený pedagogický zbor, vážení rodičia, milí naši žiaci!

      Život nám neustále prináša situácie, ktoré nás často veľmi zaskočia, čelíme novým výzvam a prekážkam, ktoré musíme prekonať. Takou situáciou je aj začiatok školského roka 2020/2021. Dnes nestojíme, ako sme zvyknutí, na slávnostnom otvorení školského roka v zrekonštruovanom átriu alebo na školskom dvore, ale sedíme v rúškach v triedach rešpektujúc platné nariadenia. Všetci spoločne však určite zvládneme tieto prvé týždne aj za sťažených podmienok a po uvoľnení opatrení sa náš školský život vráti do normálnych koľají. Keď sme v polovici marca v súvislosti s pandémiou koronavírusu vymenili školské lavice za detské izby a obývačky, mysleli sme si, že to po pár dňoch, možno týždňoch prejde. Dnes vieme, že sa s touto novou situáciou musíme naučiť žiť. Posilnení novou skúsenosťou vás chcem ubezpečiť, že sme pripravení zvládnuť v budúcnosti podobné situácie oveľa lepšie.

      Dúfam, že všetci ste mali možnosť počas leta užiť si pokojné chvíle, že ste si oddýchli od školských povinností a načerpali nové sily, najmä fyzickú a psychickú pohodu pre úspešné zvládnutie nového školského roka. Počnúc dnešným dňom totiž ten pomalý a pokojný rytmus prázdnin a dovoleniek končí a vystrieda ho dlhodobejšie pracovné tempo ako učiteľov, tak aj vás, žiakov.

      Osobitne dnes v škole vítam najmladších žiakov našej školy, našich 20 prímanov. Stali ste sa na 8 rokov gymnazistami. Čaká tu na vás svet objavovania prírody, pochopenia zázrakov techniky, ale aj miesta človeka v ľudskej spoločnosti cez krásu a poéziu materinského jazyka, zdokonaľovanie sa v anglickom a nemeckom jazyku, spomienky na predkov a zvyky regiónu v predmetoch nášho školského vzdelávacieho programu.

      Vítam medzi nami aj  o niečo starších, ale u nás nových, 53 žiakov prvého ročníka. Stali ste sa gymnazistami, je to váš krok do budúcnosti, pretože každodenné výborné výkony v škole sú ako tehly, z ktorých si svoju budúcnosť staviate. Keď budete neúnavne klásť tehlu za tehlou, cieľavedome postupovať vyššie a vyššie, nakoniec si postavíte schodište vedúce až na vrchol. Musím vám povedať, že výťah v škole nemáme, po schodisku budete musieť poctivo vyšliapať peši. Želám vám, aby sa vaše očakávania splnili, aby ste sa v škole dobre cítili a našli si tu kamarátov na celý život.

      Špeciálne vítam aj našich skúsených a vedomosťami ostrieľaných maturantov. Na vašich pleciach tento rok leží veľká zodpovednosť – dobre nasmerovať svoj život a čo najlepšie absolvovať dve skúšky – maturitnú skúšku a prijímacie skúšky na univerzitu. Veľmi vám držím palce, aby ste ich zvládli so cťou a aby ste pri príprave na ne mali dostatok zodpovednosti voči sebe, svojim učiteľom a rodičom.

      V tento prvý školský deň vítam aj všetkých pedagógov školy. Na vás leží ťažké bremeno veľkej zodpovednosti za celý výchovnovzdelávací proces. Vy zapaľujete u našich žiakov pochodeň múdrosti, vychovávate celou svojou osobnosťou nehľadiac na čas, zdravie a ohodnotenie svojej náročnej a zodpovednej práce. Vaša práca je zároveň vznešená a krásna. Majte na pamäti, že škola a žiaci v nej tvoria zložitý organizmus, že v každej lavici sedí iný žiak, ktorého osobnosť máte poznať, rešpektovať a rozvíjať. Prajem vám veľa pozitívnej energie, množstvo pedagogického taktu, pevné zdravie, radosť, osobnú spokojnosť a naplnenie všetkých ambícii na ceste za vzdelaním.

      Spolu nás čaká 10 mesiacov snaženia, driny, prekonávania ťažkostí, ale aj radosti z práce, nových priateľstiev a zábavy a hlavne dúfam, že to nebude 10 premárnených mesiacov.

      Vstúpme pravou nohou do školského roka 2020/2021, nech náš nový školský príbeh píše pero múdrosti s náplňou skúseností.

                  PaedDr. Miriam Szántóová
      riaditeľka školy

    • Otvorenie školského roka 2020/2021
     • Otvorenie školského roka 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      otvorenie  školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020 v triedach. 

       

      Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie platí:

      1. Rodičia a iné osoby nevstupujú do budovy školy.
      2. Žiaci vstupujú  do budovy školy v rúškach, dodržiavajú odstupy a používajú dezinfekciu rúk.
      3. Každý žiak musí mať k dispozícii 2 rúška a hygienické vreckovky.
      4. Príchod žiakov  I.A, I.B, I.C a PRÍMY o 8:00 hod. do tried.
      5. Príchod žiakov z ostatných tried o 8:30 hod.do tried.
      6. Plánované ukončenie triednických hodín je o 10:15 hod.
      7. Každý žiak 2. septembra 2020 odovzdá triednemu učiteľovi vyplnenépodpísané tlačivo   "Príloha 4 - Dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (26.8.2020)" 

      V prílohe oznamu prikladáme kompletne znenie Pokynu riaditeľky školy k prevádzke školy od 2. septembra 2020 pre žiakov a zákonných zástupcov.

      Rovnako si môžete stiahnuť Prílohu 4 - Dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka zo dňa 26.8.2020.

    • Ako sme realizovali projekt Biodiverzita do škôl
     • Ako sme realizovali projekt Biodiverzita do škôl

     • Ešte v  školskom roku 2018/2019 sme sa venovali plánovaniu projektu, ktorého cieľom bolo zlepšenie prostredia areálu školy. Akčná skupina žiakov II.A, II.C a I.A triedy vypracovala plán výsadby rastlín, zostavila rozpočet a propagovala pripravované aktivity medzi spolužiakmi. Významnou pomocou boli aj rady zástupcov nadácie Ekopolis.
    • Genius Matematicus, Logicus a Master of sudoku
     • Genius Matematicus, Logicus a Master of sudoku

     • Aj tento rok sa naša škola zapojila do súťaží Génius Matematicus, Génius LogicusMaster of Sudoku.

      Kvôli  prerušeniu vyučovania sme sa k výsledkom dostali až dnes. Najlepšie sa darilo nasledujúcim študentom:

      V súťaži Génius Matematicus získal Pavol Bednář (príma) titul „vynikajúci medzinárodný riešiteľ“ , Richard Rubint (sekunda) a Adriana Krahulcová (II. B) titul „vynikajúci riešiteľ“ .

      V súťaži Génius Logicus s meraním času sa Pavol Bednář (príma) umiestnil na 1. mieste medzinárodne, Lucia Pockľanová (II.B) na 3. mieste celoštátne,  Andrej Machyniak  (sekunda) na 9. mieste celoštátne, Adriana Krahulcová (II. B) na 9. mieste celoštátne a  Richard Rubint na 15. mieste celoštátne.

      V súťaži Génius Logicus bez merania času získali Tereza Kopčáková (II.B) a Richard Rubint (sekunda) titul „vynikajúci riešiteľ“.

      V súťaži Master of Sudoku získali Lucia Pockľanová (II.B) a Tereza Kopčáková (II.B) titul „vynikajúci medzinárodný riešiteľ“ .

      Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme a tým ostatným  želáme veľa šťastia v budúcom roku.

    • Úspech v Purple Comet
     • Úspech v Purple Comet

     • Už po štvrtý raz sa naša škola zúčastnila medzinárodnej súťaže Purple Comet. Tentoraz nás reprezentovali dokonca dve družstvá.

      Za juniorov to boli študenti  kvarty Martin Bitala, Vratko Mančuška, Petra Ďurovičová, Barbora Bakšová, Laura Hodásová a Boris Daňuš.

      Jadro seniorského družstva tvorili veteránky z 2. B Adriana Krahulcová, Lucia Pockľanová, Bibiana Azimiová a Lucia Vrábeľová, posilnené o Júliu Sirotiakovú (3. B) a Petra Muru (oktáva).

      Juniorské družstvo sa v rámci SR umiestnilo na peknom treťom mieste a na 156. mieste  z 305 družstiev medzinárodne

      Seniorské družstvo sa umiestnilo na skvelom druhom mieste v rámci SR a na 93. mieste z 665 družstiev medzinárodne.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za skvelú reprezentáciu a želáme veľa šťastia do ďalších súťaží.

    • Úspech na geografickej olympiáde
     • Úspech na geografickej olympiáde

     • Dňa 25.5.2020 sa uskutočnilo celoštátne kolo geografickej olympiády GQIQ. Náš žiak prímy Pavol Bednář bol úspešným riešiteľom náročnej súťaže. Umiestnil sa na 4. mieste, do tretieho miesta mu chýbal iba jediný bod. Preukázal  vynikajúce vedomosti  a pekný vzťah k predmetu geografia. Gratulujeme k úspechu .

      PaedDr.J.Ferenczová