• Oznam
     • Oznam

     • Počas letných prázdnin, od 12.7. do 23.7. 2021 a od 9.8. do 18.8. 2021 bude škola z technických príčin zatvorená. Nevyhnutná administratíva bude vykonávaná počas júla a augusta na základe telefonického alebo mailového kontaktu.

      Riaditeľka školy: mszantoova@gymrs.sk   tel. 0911095669

      Administratívna pracovníčka školy:
      sekretariat@gymrs.sk   tel. 0948 985 808

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Gratulujeme úspešným riešiteľom matematického Klokana 2020/2021 Pavlovi Bednářovi /Sekunda/ a Jurajovi Láššákovi /Tercia/.
      Všetko dobré prajeme, chlapci!

    • Prvá DofE expedícia na našej škole
     • Prvá DofE expedícia na našej škole

     • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je rozvojový program, ktorý pomáha mladým ľuďom rozvinúť ich schopnosti a vlastnosti a naplniť ciele, ktoré si sami stanovia.

      Takúto možnosť sme dostali aj my, študenti gymnázia. Stanovili sme si ciele v troch oblastiach, a to talent, šport a dobrovoľníctvo. Po naplnení cieľov, nám zostal už iba jediný - expedícia. Aby sme ju mohli absolvovať, potrebovali sme aktívnu prípravu, na ktorej sme si rozdelili jednotlivé funkcie členov našej skupiny (Kraskove srnky a jelene), ako medik, logistik, navigátor, materialista, provianťák, informátor a dokumentarista. Pripravovali sme sa  niekoľko týždňov pod vedením Mgr. B. Kamenskej a Mgr. M. Lajgúta. 

      Cvičná expedícia sa začala 24.6.2021 na autobusovej stanici v Rimavskej Sobote. Autobusom sme sa presunuli do Lukovíšť, rodného mesta Ivana Kraska. Zažili sme prvú skúšku našej kondície a mapovej orientácie. S ťažkými, 15-20 kg batohmi sme museli prekonať menšie prevýšenie a nájsť správny smer, ktorým ísť ďalej. Vďaka nášmu spoľahlivému navigátorovi Vratkovi sme prišli na rázcestie pri Boľfove, kde sme zažili vtipný moment s pani, ktorá mala potiahnutý plot pre kozy stredom turistickej cesty a nechcela nás pustiť cez jej pozemok. Našťastie, jej manžel nám to dovolil, a tak sme mohli pokračovať v našej ceste. Počas nej, aby sme efektívne odplašili divú zver a neklesli na duchu, spievali sme si mnoho pesničiek, hitom nášho tímu bol Gaudeamus Igitur.  Cieľom tohto dňa bola vyvieračka na Vyšnom Skálniku, kde sme si mohli doplniť zásoby vody a prísť k nášmu táborisku pod Magin hradom. Tam, unavení z celodennej chôdze, sme odpočívali na karimatkách a dopĺňali chýbajúce živiny. Večer sme strávili spoločným varením večere a spomínaním na vtipné momenty našej cesty. V noci sme zažili návštevu divej zvery, ale väčší strach nám navodili blesky, ktoré sa zrazu objavili. Keďže sme sa veľmi báli, zišli sme do Nižného Skálnika, kde sme s našimi vyučujúcimi, ktorí v strede noci kvôli nám vstali, počkali, ako sa búrka vyvinie. Búrka odišla tak rýchlo, ako prišla.

      Na druhý deň sa naša cesta začala výstupom na Magin hrad. Po dlhej a často horšie vyznačenej ceste,  sme sa dostali na Vyšnú Pokoradz, kde sme si upotení a ubolení sadli na zastávku a vychutnali si nami pripravený obed. Vedeli sme, že o pár kilometrov sme doma, a tak sme sa raz-dva pobalili a vyrazili. Navzájom sme sa podporovali, čím sme sa rýchlejšie dostali do chatovej oblasti Tormáš, kde sme mali konečný cieľ našej expedície. Odmenou za to, že sme dorazili načas, nebola iba zmrzlina, na ktorú sme boli pozvaní pánom profesorom, ale aj úžasný pocit, že sme to spoločne ako tím dokázali.

      Až na pár otlakov, štípancov a opálenia, to bol nezabudnuteľný zážitok, plný smiechu, miernych obáv, ale hlavne možnosti naučiť sa a vyskúšať niečo nové,  spoznať úžasných ľudí a vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Preto neľutujeme, že sme sa zúčastnili programu DOFE. Už teraz sa tešíme na kvalifikačnú expedíciu, ktorú absolvujeme v septembri tohto roka.

      Emília Csanková


    • Ochrana života a zdravia
     • Ochrana života a zdravia

     • V piatok 25.6.2021 absolvovali účelové cvičenie Ochrana života a zdravia žiaci z tried I.A, I.B, I.C, KVINTA a II.C so svojimi triednymi učiteľmi.

      Po ceste autobusom  do Drienčan nasledovala turistika náučným chodníkom naprieč Drienčanským krasom. Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie o tejto lokalite na náučných tabuliach, pozreli si bludisko aj slnečné hodiny. Turistiku zvládli všetci bez problémov. Počasie bolo slnečné a horúce, cesta lesom však bola príjemná.

    • Naši úspešní recitátori vyhrávajú ďalej
     • Naši úspešní recitátori vyhrávajú ďalej

     • V regionálnom kole recitačnej súťaže „Hviezdoslavov Kubín 2021“ v druhej kategórii v prednese prózy vyhral prvé miesto s postupom do krajského kola Filip Kántor z Prímy.V tej istej kategórii, ale v prednese poézie druhé miesto získala Ema Lajgútová z Prímy.Tretiu kategóriu v prednese poézie našu školu reprezentovala Emma Kmeťová, ktorá získala tretie miesto.Prvenstvo si vybojovali aj študenti z Kvinty, ktorí súťažili v IV. kategórii, a to Terezka Nemcová v prednese poézie a Vratko Mančuška v prednese prózy. Obidvaja postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční v septembri.Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za dobrý výkon.
      Žiakov pripravujú Mgr. B. Kováčová a Mgr. A. Kovácsová.

    • Gratulujeme našim šikovným recitátorom
     • Gratulujeme našim šikovným recitátorom

     • Dnes sa v CVČ Relax konal 67. ročník súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo.Našu školu reprezentovali Ema Lajgútová z Prímy, ktorá získala v prednese poézie v II. kategórii prvé miesto a jej spolužiak Filip Kántor v prednese prózy v II. kategórii druhé miesto.III. kategóriu v prednese poézie reprezentovala Emma Kmeťová zo Sekundy, ktorá získala druhé miesto.Všetkým srdečne blahoželáme a držíme palce na regionálnom kole, ktoré sa uskutoční 22.6.2021.

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

     • Z rúk svojej vyučujúcej matematiky si Dorotka Bellová a Ema Lajgútová /Príma/ tento týždeň prebrali ocenenie za delené tretie miesto v okresnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda, v kategórii P6.

      Gratulujeme, dievčatá

    • Posadili sme živý plot
     • Posadili sme živý plot

     • Žiaci 2.C triedy vysadili 17 smaragdových tují v priestore zadného dvora školy, o ktoré sa budú starať aj po vysadení.Časom sa nám vytvorí pekný živý plot a možno nájdeme aj ďalšie kúty nášho dvora, ktoré by sme mohli skrášliťS organizáciou nám pomohla pani riaditeľka PaedDr. M. Szántóová a pán školník P. Lupták. Za pomoc veľmi pekne ďakujeme.2.C je po 1.A ďalšou aktívnou triedou školy, ktorá si "adoptovala" časť zelene, o ktorú sa bude starať. Ďakujeme.

    • Náš úspešný žiak
     • Náš úspešný žiak

     • Napriek ťažkým technickým podmienkam v školskom roku 2020/21 nás náš žiak Pavol Bednář zo Sekundy úspešne reprezentoval na jednotlivých kolách geografickej olympiády. Umiestnil sa na prvom mieste v krajskom kole v kategórií F. Za dosiahnuté úspechy ho ocenilo aj CVČ Junior. Pavlovi za výbornú reprezentáciu našej školy ďakujeme a gratulujeme k dosiahnutým úspechom!Z rúk svojej vyučujúcej matematiky si Pavol tento týždeň prebral aj ocenenie za prvé miesto v okresnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda.

    • Prváci si „adoptovali“ záhon pred školou
     • Prváci si „adoptovali“ záhon pred školou

     • Od školského roka 2018/2019 naši žiaci pod vedením RNDr. Móricovej realizovali v rámci projektu Biodiverzita do škôl výsadbu rastlín v interiéri a exteriéri školy. Ich dvojročnú prácu zakončili už ako maturanti slovami:

      Veríme, že všetci priaznivci zelene a pekného prostredia sa pridajú k nám a budú pokračovať v začatej práci, aby sa nám v škole „bývalo“ krajšie a lepšie.

      Ich želanie sa stalo skutočnosťou, keď si na jar tohto roka najrozsiahlejší záhon zelene pred školou „adoptovali“ žiaci z I.A.Ďakujeme im za ich prácu a nabádame aj ostatné triedy k „adopcii“. Záhonov, ovocných stromov a kríkov máme v škole ešte dosť a šikovných a obetavých žiakov určite tiež.

    • Deň detí
     • Deň detí

     • Dnes si žiaci prímy, sekundy, tercie a kvarty užili spoločný deň so svojimi triednymi učiteľkami.Prajeme všetkým našim žiakom krásny sviatočný deň

    • 2. kolo prijímacích skúšok
     • 2. kolo prijímacích skúšok

     • Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade a Rade školy v zmysle §66 ods. 7 Zákona č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      vyhlasuje konanie 2. kola prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022

      na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.

      Prijímacia skúška sa koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok, teda 22.06.2021.
      Prihlášku na štúdium potvrdenú základnou školou je potrebné doručiť do 18.06.2021.

      • do 4-ročného štúdia s vyučovacím jazykom slovenským 14 žiakov
      • do 4-ročného štúdia s vyučovacím jazykom maďarským 8 žiakov.

    • Matematický KLOKAN
     • Matematický KLOKAN

     • Napriek komplikovanej situácii sa v týždni od 19. do 23. 4. 2021 konala Medzinárodná matematická súťaž KLOKAN.
      Zvyčajne sa jej zúčastnia desiatky našich žiakov, tento rok ich bolo pomenej, preto je menej aj tých úspešných.
      V kategórii Benjamín 7 súťažil Pavol Bednář zo Sekundy, ktorý predbehol viac ako 95 % z vyše tisíc zúčastnených a získal aj titul „Školský šampión“.V kategórii Benjamín 8 sa výborne darilo Jurkovi Laššákovi z Tercie, ktorý bol lepší ako 88 % súťažiacich.Z vyšších ročníkov sa najlepšie darilo Aničke Sirotiakovej z III.B. Hoci k zaradeniu sa medzi úspešných jej zopár bodov chýbalo, určite si zaslúži pochvalu.Všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme za ich aktivitu a úprimne želáme veľa ďalších úspechov.

    • Pokyn riaditeľky školy k prevádzke školy od 10. mája 2021
     • Pokyn riaditeľky školy k prevádzke školy od 10. mája 2021

     • Pokyn č. 11/2021

      k  prevádzke školy  od 10.05.2021

      Riaditeľka Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota

      vydáva

      na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR číslo: 2021/12811:1-A1810 vydaného dňa 12.04.2021 nasledovný pokyn pre zamestnancov školy na zabezpečenie obnovenia prezenčného vyučovania vo všetkých triedach v  Gymnáziu Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota, ktorým sa dopĺňa Pokyn č. 10/2021.

       

      1. Žiakom maturitného ročníka udeľuje riaditeľka školy na 10.05.2021 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov (prijímacie skúšky).
      2. Žiaci I.A, I.B, I.C, II.A, II.B, II.C, III.A, III.B, III.C triedy, tried Kvinta a Sexta nastupujú na prezenčné vyučovanie dňa 10.05.2021 podľa nového rozvrhu hodín, ktorý bude  publikovaný v sobotu 08.05.2021.
      3. Žiakom tried Príma, Sekunda, Tercia, Kvarta končí adaptačné obdobie a pokračujú v prezenčnom vyučovaní dňa 10.05.2021 podľa nového rozvrhu hodín, ktorý bude  publikovaný v sobotu 08.05.2021.
      4. Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. Ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 28.8.2020 z účinnosťou od 1. septembra 2020 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/data/att/17169.pdf
      5. Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 8) alebo plnoletý žiak sám za seba predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 10).
      6. Za kontrolu je zodpovedný triedny učiteľ.
      7. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobných ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
      8. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
      9. Zákonný zástupca dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy na školský rok 2020/2021.
      10. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, zákonný zástupca o tom bezodkladne informuje triedneho učiteľa a on následne riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok nemôže dieťa navštevovať školu.
      11. Zamestnanci, ktorí nemajú povinnosť testovať sa, predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie (príloha č. 9/c), o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie prípadne PN vystavenú príslušným lekárom. Kontrolu vykonáva administratívna pracovníčka školy.
      12. Pedagogický dozor v školskej jedálni dohliadne na to, aby sa triedy nepremiešavali v rade a pri stoloch.
      13. Vo vnútorných i vonkajších priestoroch školy, a to aj v školskej jedálni (kde si ich môžu počas konzumácie obeda sňať), musia mať všetci po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty (nos a ústa) rúškom/respirátorom/šatkou/šálom, v zmysle aktuálneho opatrenia ÚVZ SR. Rúška a respirátory sú pre zamestnancov k dispozícii u sekretárky školy, kde si ich môžu vyzdvihnúť.
      14. Pedagogickí zamestnanci školy opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel, rozostupy medzi žiakmi.
      15. Pedagogickí zamestnanci školy zabezpečia časté a intenzívne vetranie miestností a dbajú na to, aby školské lavice boli od seba a katedra od prvých lavíc v čo najväčšej vzdialenosti.
      16. Pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania, vyčleňujem priestor pri vchode do telocvične. Následne po opustení miestnosti žiakom bude miestnosť dôkladne vydezinfikovaná a vyvetraná.
      17. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti a sekretárka školy bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
      18. Ak sa u zamestnanca školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľku školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím respirátora.
      19. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby /vyplní na vrátnici/. Na komunikáciu externých osôb so školou odporúča riaditeľka školy využívať dištančný spôsob komunikácie /Edupage, mail a pod./. Prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľky školy v popoludňajších hodinách.
      20. Vyučujúci zváži podľa charakteru vyučovacej hodiny realizáciu vyučovacej hodiny v exteriéri školy.
      21. Organizácia hromadných podujatí (napr. rodičovské združenia, zasadnutia rady rodičov, ŽŠR a pod.) sa uskutočňuje dištančnou formou.
      22. Organizácia ostatných hromadných podujatí (napr. účelové cvičenia) sa neuskutočňuje.

      V Rimavskej Sobote  06. mája 2021

                                                                                     PaedDr. Miriam Szántóová
                                                                                                riaditeľka školy 

       

    • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna
     • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

     • Riaditeľka Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, Rimavská Sobota v zmysle platnej legislatívy rozhodla o udelení


      RIADITEĽSKÉHO VOĽNA na deň 3. máj 2021,
      a to z prevádzkových dôvodov (prijímacie skúšky).

                                                                                           

      PaedDr. Miriam Szántóová, v.r.
      riaditeľka školy

       

    • Krajské kolo geografickej olympiády
     • Krajské kolo geografickej olympiády

     • Dňa 16. apríla 2021 sa konalo krajské kolo geografickej olympiády. Náš žiak zo Sekundy Pavol Bednář obhájil aj tento rok v ťažkej konkurencii svoje vlaňajšie prvenstvo.
      Dosiahol vynikajúci výsledok, pretože stratil len jeden bod zo sto. V monotematickej časti súťaže žiaci odpovedali na otázky a úlohy bez atlasu, v druhej časti si preverili svoje vedomosti a zručnosti v práci s atlasom a mapou.

      Pavlovi za výbornú reprezentáciu našej školy ďakujeme a gratulujeme zo srdca!

    • Medzinárodná súťaž Náboj
     • Medzinárodná súťaž Náboj

     • 23. 4. 2021 sa uskutočnila medzinárodná súťaž Náboj.

      Našu školu v kategórii SENIOR reprezentoval tím v zložení Adriána Krahulcová, Anna Sirotiaková,  Tereza Kopčáková, Lucia Pockľanová z 3. B a Adam Juhás z 3. A.

      V konkurencii o rok starších študentov sa umiestnili na peknom 23. – 24. mieste spomedzi 111. družstiev a to aj napriek menším technickým problémom.

      Srdečne im gratulujeme a pevne veríme, že o rok to bude prvá desiatka!

    • Krajské kolo IQ olympiády
     • Krajské kolo IQ olympiády

     • V týždni od 12. 4. do 18. 4. 2021 sa konalo krajské kolo IQ olympiády žiakov 2. stupňa základných škôl a nižších ročníkov gymnázií. Zúčastnilo sa ho 758 žiakov, medzi ktorými nechýbali ani tí naši.

      Najlepšie z nich sa darilo Pavlovi Bednářovi zo sekundy, ktorý skončil s kvantilom 97.32 na 23. – 24. mieste, čo mu stačilo na postup do ďalšieho kola.

      Na 2. mieste v rámci našej školy skončil Andrej Machyniak z tercie, ktorý sa s kvantilom  75.12 zaradil medzi úspešných riešiteľov.

      O 3. až 4. miesto v rámci našej školy sa podelili terciánka Sofia Szántóová a primán Adam Ďurica.

      Všetkým zúčastneným srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov.

    • Zoja úspešná v krajskom kole
     • Zoja úspešná v krajskom kole

     • Zojka Šaminová je úspešnou riešiteľkou krajského kola dejepisnej olympiády! 21 žiakov z okresov banskobystrického kraja si preverilo svoje vedomosti z oblasti stredovekých dejín v online teoretickom teste.

      V krajskom kole v kategórií D reprezentovala našu školu Zoja Šaminová z triedy Tercia. Tento školský rok boli vedomosti súťažiacich skutočne veľmi vyrovnané, o čom svedčí aj fakt, že našu Zojku od umiestnenia sa na treťom mieste delilo len 0,5 boda. Zojke ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a prajeme jej veľa ďalších úspechov v súťažiach.