• Školský semafor aktualizovaný 26.11.2021
     • Školský semafor aktualizovaný 26.11.2021

     • V nadväznosti na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 na Slovensku a zmenami opatrení sa prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení vrátane špecifík dodržiavania protipandemických opatrení v školskom prostredí, zatiaľ nemenia.
      Školy, školské zariadenia a ich prevádzka sa teda naďalej riadia manuálom ŠKOLSKÝ SEMAFOR, ktorý bol aktualizovaný dňa 26. 11. 2021

    • Sedem statočných už má bronz
     • Sedem statočných už má bronz

     • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, skrátene DofE, je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny, ktorého cieľom je rozvoj v oblasti talentu, športu a dobrovoľníctva.  

    • MATURANTI z Gymnázia Ivana Kraska - HRDINOVIA S VEĽKÝM SRDCOM
     • MATURANTI z Gymnázia Ivana Kraska - HRDINOVIA S VEĽKÝM SRDCOM

     • Naši maturanti sa zapojili do výzvy Hematologicko-transfúziologického oddelenia Nemocnice Svet zdravia Rimavská Sobota a prišli darovať to najcennejšie - svoju krv. Pomôžu tým pacientom nemocnice, ktorí ju najviac potrebujú.
      Zdravotnícky personál transfúziológie si pre maturantov nachystal slávnostné privítanie, odovzdanie zelenej stužky vo forme odznaku. Nechýbala ani fotografia na darcovské - maturitné tablo.
      Všetkým darcom krvi  ďakujeme, že dokázali premôcť samých seba, možno aj svoje obavy z prvého odberu, a nezištne prišli darovať krv.
      Ďakujeme Biba, Tamara, Sofia, Natália, Laura, Lukáš, Dominik - hrdinovia s veľkým srdcom

    • Vyhodnotenie medzinárodnej súťaže Náboj junior
     • Vyhodnotenie medzinárodnej súťaže Náboj junior

     • V piatok 19.11.2021 sa konala medzinárodná tímová súťaž Náboj Junior. Súťaž je primárne určená pre kvartánov a deviatakov, ale môžu sa jej zúčastniť aj mladší žiaci. Počas dvoch hodín postupne riešia matematické a fyzikálne úlohy s rastúcou náročnosťou. Po každej vyriešenej úlohy im pridelia novú, ťažšiu. Vyhrá ten, kto správne vyrieši najviac úloh.

      Našu školu v tomto ročníku súťaže reprezentovali dva tímy z kvarty a jeden tím  z tercie.

      Najlepšie sa darilo tímu kvartánov v zložení Andrej Machyniak, Samuel Murárik, Sofia Szántóová a Stella Nagyferenczová. Umiestnili sa na 33 mieste spomedzi  453 prihlásených tímov a v rámci nášho kraja skončili na krásnom 2. mieste.

      Rovnako veľkú pochvalu si ale zaslúži aj tím terciánov v zložení Alan Koudelka, Ján Durmis, Radoslav Rada a Tomáš Juhász. Boli síce úplne najmladším zúčastneným tímom, ale aj tak dokázali predbehnúť  197 tých starších. To, čo im chýbalo na vedomostiach, nahradili  odvahou, odhodlaním a priam ukážkovou spoluprácou.  Chlapcov to navyše aj bavilo, takže pevne verím, že o ich úspechoch  ešte budeme v budúcnosti počuť.

      Všetkým menovaným žiakom ďakujeme za  skvelú reprezentáciu školy. Sme na Vás hrdí, dievčatá a chlapci!

      PaedDr. Svetlana Bednářová

    • Keď spolužiaci zabúdajú separovať
     • Keď spolužiaci zabúdajú separovať

     • Čo spravíš, keď ťa hnevá nesprávne separovanie odpadkov tvojich spolužiakov?

      Vezmeš to do vlastných rúk. Pripravíš si prezentáciu, igelitové vrecko na zber celodenných odpadkov a na triednickej hodine ich so spolužiakmi zrecykluješ.

      Ďakujeme Emke Lajgútovej – predsedníčke triedy sekunda

    • Významné osobnosti dejín
     • Významné osobnosti dejín

     • Aj keď tu už máme november, ten predošlý mesiac, október, bol mesiacom plným narodenín národných buditeľov a umelcov. Bohužiaľ, je ich až toľko, že som bol nútený vybrať iba crème de la crème zo zdanlivo nekonečnej ponuky. Týmto sa vám teda pokúsim predstaviť velikánov tohto mesiaca a aspoň trochu vám ich priblížiť. 

    • Úspešné kolo celoštátnej súťaže iBobor
     • Úspešné kolo celoštátnej súťaže iBobor

     • V dňoch  8. – 12. 11. 2021 sa uskutočnilo druhé, „ hlavné“  online kolo celoštátnej súťaže iBobor. Zapojiť sa mohol každý študent našej školy.  Zúčastnilo sa jej 18 študentov našej školy a mnohí z nich dosiahli naozaj krásne výsledky.

      V kategórii Benjamín určenej  žiakom prímy a sekundy získali primáni Jakubko Trapl, Robko Werezský, Lukáško Gedai, Simonka Szitanková a Tomáško Kukolík  titul úspešného riešiteľa.

      V kategórii Kadet určenej pre terciu a kvartu sa medzi úspešnými riešiteľmi umiestnili terciáni Pavol Bednář a kvartánka  Sofi Szántóová. 

      V kategórii Junior určenej študentom kvinty, sexty, prvých a druhých ročníkov bol úspešným riešiteľom Csongor Boros z 1.B.

      Osobitne treba pochváliť Jakubka Trapla  a Pavla Bednářa, ktorí sa umiestnili v rámci svojich kategórií s plným počtom bodov na 1. miestach tejto celoštátnej súťaže. A to v celkom slušnej konkurencii  23 431 a 16 752 žiakov. Gratulujeme, chlapci!

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za námahu  a čas, ktorý venovali riešeniu úloh a skvelú reprezentáciu našej školy.

    • Záložky nás opäť spojili
     • Záložky nás opäť spojili

     • 12. ročník česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy“ nás tento školský rok spojil a prepojil s Gymnáziom sv. Andreja v Ružomberku.
      Spoločná výmena záložiek má už na konte nové mená, priateľstvá, kontakty a samozrejme záložky žiakov prímy a sekundy obidvoch škôl. Naši žiaci vytvárali záložky na hodinách výtvarnej výchovy s p. uč. Galambom.Záložky, spomienkové predmety, ďakovný list spolu s podpismi žiakov, kľúčenky s logom
      Záložka do knihy spája školy vytvorené na krúžku Programovanie v 3D už cestujú do rúk našim novým priateľom.

      Ďakujeme.